Publicerad: 2022-12-02 15:23 | Uppdaterad: 2022-12-06 09:38

Nya lärarrepresentanter och ledamöter utsedda

Lärarrepresentanter och ledamöter har nu utsetts till Fakultetsnämnden, dess tre underliggande kommittéer samt till Fakultetsrådet för mandatperioden 1 januari 2023 t.o.m. 31 december 2025.

De akademiska valen inom Nomineringsförsamlingen är nu genomförda och valresultaten har fastställts av universitetsdirektör. Följande kandidater är utsedda för de respektive posterna.

Fakultetsnämnden

Catharina Larsson – Professor, Institutionen för onkologi och patologi

Anna Norrby-Teglund – Professor, Institutionen för medicin Huddinge

Matti Sällberg – Professor/biomedicinsk analytiker, Institutionen för laboratoriemedicin

Fakultetsnämnden

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Mikael Björnstedt – Professor och överläkare, Institutionen för laboratoriemedicin

Kåre Buhlin – Lektor och övertandläkare, Institutionen för odontologi

Johanna Lanner – Lektor och docent, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Riitta Möller – Lektor och docent, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Jonas Sundbäck – Forskare, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Johanna Zilliacus – Lektor och docent, Institutet för miljömedicin

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Nico Dantuma – Professor, Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Michael Fored – Lektor och docent, Institutionen för medicin Solna

Helena Karlström – Forskare och docent, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Andreas Lundqvist – Forskare och docent, Institutionen för onkologi och patologi

Margaret Sällberg Chen – Professor, Institutionen för odontologi

Lena Palmberg – Professor, Institutet för miljömedicin

Kommittén för utbildning på forskarnivå

Kommittén för forskning

Richard R Brandell – Professor och överläkare, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Susanne Gabrielsson – Professor, Institutionen för medicin Solna

Per Svenningsson – Professor och överläkare, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Camilla Svensson – Professor, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Caroline Graff – Professor och överläkare Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Jenny Mjösberg – Professor, Institutionen för medicin Huddinge

Kommittén för forskning

Fakultetsrådet

Rachel Fisher – Professor, Institutionen för medicin Solna

Susanne Guidetti – Professor, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bengt Fadeel – Professor, Institutet för miljömedicin

Fakultetsrådet