Publicerad: 2020-03-17 15:29 | Uppdaterad: 2020-03-17 16:06

Nya insikter ger hopp om nybildning av hår hos vuxna

Striking image of a colourful hair follicle.
En ny hårsäck på en vuxen hårlös mustass. Foto: Alexandra Are

Vi föds med alla de hårsäckar som vi någonsin kommer att ha i vårt liv, och efter födseln förlorar huden förmågan att skapa nya hårsäckar. Om vår hud blir allvarligt skadad så kan den inte bilda nya hårsäckar eller tillhörande talgkörtlar, som är viktiga för att hålla huden fuktig. Men nu har forskare vid Karolinska Institutet lyckats avslöja att kontrollerad aktivering av den så kallade Hedgehog-signalvägen leder till nybildning av hårsäckar och hår hos möss.

Studien publiceras i dag i den vetenskapliga tidskriften eLife.

Vi föds med alla de hårsäckar som vi någonsin kommer att ha i vårt liv. Dessa strukturer upprätthålls av olika typer av celler (såsom keratinocyter och fibroblaster) som arbetar tillsammans med att producerar hår. Säckarna bildas i embryot tack vare komplexa molekylära signaler, vilka inkluderar Hedgehog-signalvägen. Efter födseln stängs dessa molekylära signaler av för att undvika motstridiga meddelanden, då till exempel olämplig aktivering av Hedgehog-signalering i vuxen hud leder till tumörer. Detta innebär att vår hud förlorar förmågan att skapa nya hårsäckar, och om huden blir allvarligt skadad så kan den inte bilda nya hårsäckar eller tillhörande talgkörtlar som håller huden fuktig. Att kunna skapa nya hårsäckar i vuxen hud skulle vara både funktionellt och estetiskt fördelaktigt för patienter i behov, till exempel brännoffer. Sammantaget är det viktigt att öka förståelsen om och hur det är möjligt att återaktivera hårsäckars utvecklingsprogram efter födseln.

Photo of Maria Kasper.

- För att undersöka denna fråga, aktiverade vi Hedgehog-signalering i hudceller på genetiskt modifierade möss; detta gjordes antingen i enbart keratinocyter eller fibroblaster eller i båda typerna av celler samtidigt. Experimenten visade att Hedgehog-signalering kan producera nya hårsäckar, men bara när de aktiveras i keratinocyter och fibroblaster samtidigt, säger Maria Kasper, forskargruppsledare och verksam vid Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära, Karolinska Institutet. 

Processen tog flera veckor och återspeglade den normala utvecklingen av hårsäckar i embryot och resulterade i nya hårstrån. Forskarna kunde få fram hårsäckar både på baksidan av möss, där hår normalt förekommer, men även i tassområden som vanligtvis är hårlösa. Inte oväntat åtföljdes de nya hårsäckarna av hudtumörer, men samtidig behandling med Hedgehog-hämmaren Vismodegib begränsade tumörtillväxten samtidigt som de nya folliklarna hölls intakta. Detta antyder att kontrollerad aktivering av Hedgehog-signalering i specifika typer av hudceller kan möjliggöra bildning av nya hårsäckar i vuxen hud med färre negativa konsekvenser.

Photo of two women standing inside by some colourful stairs
Xiaoyan Sun och Alexandra Are, författare av artikeln.

Studien är finansierad med medel från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Ragnar Söderbergs stiftelse, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning,Wenner-Gren Stiftelserna samt KID-medel från Karolinska Institutet.

Kontakt

Maria Kasper Senior forskare