Publicerad: 2016-07-28 15:20 | Uppdaterad: 2016-07-29 08:50

Ny undersökning visar på behovet av god övervakningsnivå och vaksamhet vid användning av dexmedetomidine

Det nya intravenösa anestesi-läkemedlet har hittills bedömts ha minimala biverkningar avseende patientens andning. En ny undersökning visar nu att Dexmedetomidine påverkar andningsregleringen i samma utsträckning som det vanliga intravenösa anestesiläkemedlet propofol.

I en artikel publicerad i den internationella tidskriften Anesthesiology belyser artikelförfattarna hittills okända biverkningar av Dexmedetomidine, vilket är ett nytt intravenöst anestesi-läkemedel som hittills har bedömts ha minimala biverkningar på andningen.

I artikeln påvisar författarna att Dexmedetomidine påverkar andningsregleringen avseende syrebrist och högt koldioxid i samma utsträckning som det vanliga intravenösa anestesiläkemedlet propofol. Därutöver fick försökspersonerna ofriluftväg (snarkningar) och andningsstopp (apneer) i samma utsträckning som vid propofol sedering.

- Det är av stor vikt att känna till att dexmedetomidine påverkar andningsregleringen och upprätthållandet av en fri luftväg i samma utsträckning som det kända andningsdepressiva läkemedlet propofol, säger studiens huvudansvariga, Malin Jonsson Fagerlund.

Publikation

Sedation with Dexmedetomidine or Propofol Impairs Hypoxic Control of Breathing in Healthy Male Volunteers - A Nonblinded, Randomized Crossover Study
Åse Lodenius, Anette Ebberyd, Anna Hårdemark Cedborg, Eva Hagel, Souren Mkrtchian, Eva Christensson, Johan Ullman, Mika Scheinin, Lars I Eriksson, Malin Jonsson Fagerlund, MD
Anesthesiology, publicerad online 28 juli 2016, doi:10.1097/ALN.0000000000001236