Publicerad: 2024-06-13 15:31 | Uppdaterad: 2024-06-13 15:56

Nya arbetssätt ger ökad överlevnad för äldre efter operation

Foto: Creative common

En ny studie av forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset, publicerad i International Journal of Surgery, visar att överlevnaden efter kirurgi har förbättrats markant över åren, trots att patienterna har blivit sjukare och äldre. En bidragande orsak är den kontinuerliga utvecklingen av det perioperativa omhändertagandet, som omfattar vården före, under och efter kirurgi.

En åldrande befolkning påverkar alla sektorer av hälso- och sjukvården. Syftet med studien, som publicerats i International Journal of Surgery, var att utreda om kirurgiska patienter blev äldre och sjukare och om detta ledde till en lägre överlevnadsgrad bland patienterna. Studien visade att överlevnaden i stället ökade över tid.

I studien har forskarna undersökt samtliga drygt 600 000 operationer utförda mellan 2006 och 2021 på Karolinska Universitetssjukhuset. Patienterna var från 18 till över 75 år.  

Fler äldre opererades

Även om andelen yngre patienter som opererades minskade under perioden, ökade den äldsta ålderskategorin. Vårdens utveckling hos dessa patienter kan förklara den minskade dödligheten. 

Ellen Leigard
Ellen Leigard Foto: N/A

– Intressant nog såg vi att överlevnaden efter kirurgi förbättrades markant över åren, trots att patienterna blev sjukare och äldre, med störst förbättring bland de äldsta och sjukaste. Det har under studietiden skett en stor utveckling avseende bland annat medicinering, kirurgiska minimal-invasiva tekniker och behandlingar som kan spela in i förklaringen av dessa resultat. Detta ställer helt andra krav på omhändertagandet av dessa patienter idag och framöver, säger Ellen Leigard, doktorand vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet och specialistläkare i anestesi och intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Det är en positiv trend som visar att äldre patienter har bättre chans att överleva operationer. Perioperativt omhändertagande, som inkluderar vård före, under och efter kirurgi, utvecklas ständigt. 

Vård i ständig utveckling

Både anestesi och kirurgi står dock inför utmaningar när det gäller att ta hand om äldre och multisjuka patienter. 

Personalporträtt Biomedicum
Max Bell. Foto: Johannes Frandsén

– Bägge specialiteter står inför stora utmaningar just för att vi blir allt bättre på att ta hand om gamla och multisjuka patienter. Vi kommer att behöva vara kreativa och smarta i hur vi tar oss an utmaningen med en åldrad befolkning. Både nya arbetssätt och ny teknologi kan ha en plats i vården framöver, avslutar Max Bellforskargruppsledare vid samma institution på Karolinska Institutet och överläkare i perioperativ medicin och intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset.