Publicerad: 2012-12-21 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-16 13:03

Ny typ av nervcell upptäckt i hjärnan

Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor från Tyskland och Nederländerna identifierat en tidigare okänd grupp av nervceller i hjärnan. Nervcellerna reglerar bland annat hjärtrytmen och blodtrycket. Upptäckten, som publiceras i vetenskapstidskriften Journal of Clinical Investigation, kan förhoppningsvis på sikt få betydelse för behandling av kardiovaskulära sjukdomar hos människa.

Forskarna har i försök på möss lyckats ringa in en tidigare helt okänd grupp av nervceller i hjärnan. Nervcellerna, eller neuronerna, tillverkas i kroppen med stöd av thyroideahormonet, som produceras i sköldkörteln. Patienter med störd sköldkörtelfunktion, som har för mycket eller för lite thyroideahormon, riskerar därmed att få problem med dessa nervceller. Det får då effekt på hjärtats funktion, med kardiovaskulära sjukdomar som följd.

Det är sedan tidigare välkänt att patienter med obehandlad hyper- eller hypotyreos, alltså förhöjd eller sänkt thyroideaproduktion, ofta har hjärtproblem. Det har tidigare ansetts bero på att hormonet skulle påverka hjärtat direkt, genom att verka direkt i organet. Den nya studien visar dock att thyroideahormon även påverkar hjärtat indirekt via de nu upptäckta neuronerna, något som öppnar för ett helt nytt sätt att angripa kardiovaskulära sjukdomar.

– Det ligger långt fram i tiden, men om vi lär oss att kontrollera dessa neuroner skulle vi kunna behandla vissa hjärt-kärlproblem via hjärnan i stället för direkt i hjärtat. En omedelbar slutsats är att det är fortsatt viktigt att identifiera och behandla gravida kvinnor med hypotyreos, eftersom deras underfunktion eventuellt kan skada fostrets produktion av dessa neuroner, något som kan ge fostret hjärt-kärlsjukdom på sikt, säger Jens Mittag, forskargruppsledare vid institutionen för cell- och molekulärbiologi, Karolinska Institutet.

Studien är finansierad med anslag från bland andra European Molecular Biology Organisation, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Fredrik och Ingrid Thurings Stiftelse, American Thyroid Association, Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Söderbergska stiftelserna, Hjärt-Lungfonden, Netherlands Organization for Health Research and Development och Ludgardine Bouwman Foundation.

Publikation

Thyroid hormone is required for hypothalamic neurons regulating cardiovascular functions.
Mittag J, Lyons D, Sällström J, Vujovic M, Dudazy-Gralla S, Warner A, et al
J. Clin. Invest. 2013 Jan;123(1):509-16