Publicerad: 2012-06-05 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 12:38

Ny testmetod förenklar vägen till nya läkemedel

En ny metod att mäta hur effektivt kroppen tillverkar DNA-byggstenar kan bli startpunkten för nya läkemedel mot resistenta bakterier och cancer. Redan när en tänkbar läkemedelskandidat identifieras visar den nya mätmetoden, som nu presenteras i vetenskapstidskriften PNAS, hur substansen hämmar celldelningen – något som sedan underlättar vidareutvecklingen av läkemedlet.

Bakom den nya kunskapen står Fredrik Tholander, forskare vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet och även verksam vid Stockholms universitet samt Britt-Marie Sjöberg, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet.

Arvsmassans byggstenar måste ständigt tillverkas för att DNA-syntes och celldelning skall fungera korrekt. Enzymet som tillverkar dessa DNA-byggstenar kallas RNR (ribonukleotidreduktas) och är ett uppenbart målenzym för celldelningshämmande läkemedel, till exempel cancerläkemedel och antibiotika. Men eftersom enzymet är experimentellt svårt att hantera finns endast ett fåtal godkända cancerläkemedel som verkar genom att inaktivera RNR, ett enzym som upptäcktes på 1950-talet av den svenske forskaren Peter Reichard.

Den nya metoden bygger på en variant av den välkända kedjereaktion PCR, polymerase chain reaction, och kan användas i storskaliga tester för att hitta nya substanser med potential att utvecklas till läkemedel. Bland annat har forskarna hittat substanser som dödar Pseudomonas aeruginosa, en antibiotikaresistent bakterie som orsakar sjukhussjuka och livshotande infektioner hos patienter med cystisk fibros.

Publikation

Discovery of antimicrobial ribonucleotide reductase inhibitors by screening in microwell format.
Tholander F, Sjöberg B
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2012 Jun;109(25):9798-803