Publicerad: 2024-05-08 11:57 | Uppdaterad: 2024-05-08 14:23

Ny teknik förändrar hur proteiner i enskilda celler studeras

Forskare använder molekylär pixelering för att studera cellytans proteiner.
Forskare använder molekylär pixelering för att studera cellytans proteiner. Illustration:, Daniel Gallone, Indept Videoproduktion

Forskare från Karolinska Institutet har tillsammans med Pixelgen Technologies utvecklat och applicerat en teknik som gör det möjligt att kartlägga proteiner i enskilda celler på ett helt nytt sätt, enligt en ny studie i Nature Methods. Inte bara går det nu att mäta proteinmängden, utan även hur de fördelas i cellens membran och hur de interagerar med varandra.

Tidigare har forskare endast kunnat studera ett begränsat antal proteiner i enskilda celler med hjälp av så kallat flödescytometri. Men den nya tekniken, kallad molekylär pixelering, tar ett steg längre. Nu går det att analysera hundratals proteiner samtidigt och få en mer detaljerad bild av deras fördelning och interaktioner. Detta är viktigt eftersom proteiner spelar en avgörande roll i cellers funktion och signalering. 

Petter Brodin
Petter Brodin. Foto: Andreas Lundberg

– Genom att förstå hur proteiner beter sig i enskilda celler kan vi bättre studera sjukdomar som cancer och immunsystemets reaktioner. Dessutom kan vi använda tekniken för att utvärdera nya läkemedel som påverkar proteinernas fördelning, säger en av författarna bakom studien, Petter Brodin, professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet och fortsätter:

– Ingen annan har tidigare rapporterat en likartad teknologi och därför är detta så unikt.

Nästa steg är att använda molekylär pixelering i forskning om cancer, immunsystemet och andra processer där proteinfördelningen förändras över tid, berättar Petter Brodin. 

– Detta är spännande eftersom det kommer att öppna upp helt nya möjligheter inom enkelcellsanalys och bidra till vår förståelse av biologiska processer, säger Petter Brodin. 

Huvudsakliga finansiärer är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Svenska Sällskapet för Medi­cinsk Forskning och Vetenskapsrådet. Bolaget Pixelgen kommersialiserar tekniken och grundare och anställda på bolaget är medverkande i studien.

Publikation

Molecular Pixelation: Spatial proteomics of single-cells by sequencing”, Filip Karlsson1, Tomasz Kallas, Divya Thiagarajan, Max Karlsson, Maud Schweitzer, Jose Fernandez Navarro, Louise Leijonancker, Sylvain Geny, Erik Pettersson, Jan Rhomberg-Kauert, Ludvig Larsson, Hanna van Ooijen, Stefan Petkov, Marcela Gonzalez Granillo, Jessica Bunz, Johan Dahlberg, Michele Simonetti, Prajakta Sathe, Petter Brodin, Alvaro Martinez Barrio, Simon Fredriksson, Nature Methods, online 8 maj 2024.