Publicerad: 2021-05-06 10:30 | Uppdaterad: 2021-05-06 12:13

Ny studie om vapeninnehav hos personer med demens

I Sverige finns det över 2 miljoner legalt ägda skjutvapen. Samtidigt lever upp till 150 000 personer med en demensdiagnos. I ett åldrande samhälle såsom Sverige kommer lagstiftare att möta utmaningar vad det gäller vapeninnehav. En ny studie av forskare vid NVS, publicerad i Journal of Alzheimer’s Disease, visar att en strategi behövs för detta växande problem.

Gevär
Foto: Pixabay.

Frågan har inte fått mycket uppmärksamhet, i synnerhet inte bland europeiska forskare. Även om äldre personer sällan begår allvarliga brott, kan en gradvis försämring av verkställande funktioner leda till felaktig hantering av skjutvapen och till oavsiktliga skador och dödsfall. Enligt svensk lag är läkare skyldiga att rapportera till polisen om en person anses olämplig att inneha skjutvapen. Hittills finns dock inga riktlinjer för hur lämplighet att äga skjutvapen ska bedömas i denna grupp eller när exakt vapnet ska avlägsnas. Med tanke på bristen på kunskap om vapeninnehav bland personer med demens, använde vi Svenska registret för kognitiva sjukdomar/demenssjukdomar (SveDem) för att i) beskriva vapeninnehav hos personer med demens i Sverige och ii) undersöka vilken av de registrerade egenskaperna hos personen som läkare angav som orsak när de rapporterade personen som olämplig att inneha skjutvapen.

Först och främst visar vår studie att frågan om eventuellt vapeninnehav ofta inte ställs till dessa individer. Vapenägare var dessutom mestadels yngre män som fortfarande levde mer självständiga liv. Men när beslutet att anmäla en patient som olämplig att inneha skjutvapen tas, är det baserat på flera demografiska faktorer såsom kön, grad av kognitiv nedsättning, bruk av läkemedel mot psykiska sjukdomar och huruvida personen med demens är ensamboende, sammanboende eller på ett vårdhem. Dessutom fann vi att personer som diagnostiserats på en minnesklinik jämfört med inom primärvården hade högre risk att rapporteras till myndigheter.

Publikation

Biting the Bullet: Firearm Ownership in Persons with Dementia. A Registry-Based Observational Study.
Schwertner E, Zelic R, Secnik J, Johansson B, Winblad B, Eriksdotter M, Religa D
J Alzheimers Dis 2021 Mar;():

 

Kontakt

Emilia Schwertner Anknuten till Forskning