Publicerad: 2018-06-26 14:42 | Uppdaterad: 2018-06-26 14:54

Ny studie om T celler i lymfknutor kan ha stor betydelse för utvecklingen av HIV-vaccin

Marcus Buggert, postdoc vid Centrum för infektionsmedicin, har fått sin studie om identifiering av HIV-specifika T celler i lymfknutor publicerad i Science Immunology.

Marcus Buggert forskar i Johan Sandbergs grupp vid CIM och har nyligen kommit tillbaka till KI efter att ha gjort en postdoc-tjänst vid UPenn (University of Pennsylvania) i USA. Det var under en studie vid UPenn han upptäckte att T mördar celler i lymfknutor är vävnadsresidenta vilket innebär att de stannar kvar i vävnaden och inte cirkulerar ut i blodet. Vetskapen om detta kan ha stor betydelse vid framtagning av nya vacciner.

Kan du berätta lite mer om studien bakom artikeln?

– Hiv är ett virus som framförallt replikerar (delar på sig) i lymfknutor. T mördar celler är viktiga för att kontrollera hiv men de flesta studier på dessa celler har utförs på blod och inte lymfknutor. Vi har identifierat i lymfknutor hos normala samt hiv-infekterade personer att de flesta T mördar celler i denna anatomiska site är så kallade vävnadsresidenta T celler - detta innebär att cellerna stannar kvar i vävnaden och inte cirkulerar ut i blodet. Dessutom har vi visat att individer som kontrollerar infektionen - dessa individer kallas för elite controllers - har ett starkt vävnadsresident T cell svar mot hiv jämfört med individer som inte kontrollerar infektionen, säger Marcus Buggert.

Hur kan ni använda denna upptäckt?

– Vi har genom dessa fynd identifierat en viktig länk som man inte kunnat studera i blodet tidigare, det är att de flesta T celler som känner igen och kontrollerar hiv i lymfknutor är vävnadsresidenta. Framtida vaccin och botemedelsstudier inom hiv fältet bör fokusera på att identifiera hur vi kan inducera höga nivåer av vävnadsresidenta T celler där viruset främst sprids och delar på sig, säger Marcus Buggert.