Publicerad: 2024-05-07 15:16 | Uppdaterad: 2024-05-08 13:43

6,5 miljoner till KI-forskning om reumatiska sjukdomar

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Reumatikerförbundet delar ut över 15 miljoner kronor till forskning om reumatiska sjukdomar för 2024. Av totalt 98 beviljade projekt, återfinns 34 vid Karolinska Institutet som får dela på 6,5 miljoner kronor.

Forskningsprojekten pekar på den bredd av insatser, förutom läkemedel, som krävs för att reumatiker ska få ett bra liv. Insatser som kan hjälpa reumatiker kan till exempel handla om träning, kost, vaccin, hjälpmedel, rehabilitering och utbildningar. 

– Flera av årets projekt undersöker nya lovande insatser och hur man maximerar effekten av de redan befintliga på bästa möjliga sätt. En nyhet är också att studier som har fokus på hälsoekonomi får forskningsmedel, berättar Lotta Håkansson, förbundsordförande vid Reumatikerförbundet, i ett pressmeddelande.

KI-forskare som tilldelats anslag från Reumatikerförbundet:

Begum Horuluoglu, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Cellulär mekanism av autoimmun muskelinflammation och utvecklingen av en musmodell

Bence Rethi, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Autoantikroppar och utveckling av reumatoid artrit - molekylära mekanismer och nya behandlingsmöjligheter

Caroline Grönwall, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: B-celler och autoantikroppar vid reumatisk sjukdom – kartläggning av komplexa interaktioner

Dionysis Nikolopoulos, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Precisionsmedicin vid neuropsykiatrisk systemisk lupus erythematosus (PreNeuroLup)

Elisabet Svenungsson, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Autoimmunitet och kardiovaskulär sjukdom vid SLE, APS och i normalbefolkningen

Elizabeth Arkema, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP).
Projekt: A comprehensive assessment of long-term risks associated with systemic lupus erythematosus treatments in Sweden

Gustaf Bruze, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP).
Projekt: Reumatoid artrit, löneinkomst och arbetsfrånvaro

Helena Erlandsson Harris, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Att förstå orsakerna till ledgångsreumatism hos barn

Helga Westerlind, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP).
Projekt: Maskininlärning för prediktion av behandlingsutfall i reumatoid artrit

Ingrid Lundberg, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Sjukdomsmekanismer och behandlingseffekter vid kronisk reumatisk muskelinflammation, myosit

Ioannis Parodis, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Studier för att optimera användningen av biologisk terapi samt monitorering, behandlingsutfall och långtidsprognos vid systemisk lupus erythematosus och lupusnefrit

Iva Gunnarsson, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Biomarkörer vid SLE och ANCA-associerad vaskulit med njurengagemang - fortsatta studier

Jon Lampa , institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Kvarstående smärta och trötthet trots anti reumatisk behandling, en epidemiologisk och mekanistisk kartläggning vid tidig RA

Karin Hellgren , institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP).
Projekt: Graviditet hos kvinnor med inflammatoriska ledsjukdomar - hur påverkar sjukdomsaktivitet och behandling och hur påverkas barnen till dessa kvinnor

Karin Lodin, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Biomarkörer och prognostiskt verktyg för prediktion av klinisk förbättring av myosit

Karin Lundberg , institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Om uppkomst och funktion av autoantikroppar i reumatoid artrit – studier av en möjlig koppling till mikrober

Karin Wadström, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP).
Projekt: Förekomst, riskfaktorer, dödlighet och samsjuklighet för ANCA-associerade vaskuliter i Sverige

Karine Chemin, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Hur överlever T-celler vid inflammation? Metabolisk kartläggning av vävnadsinfiltrerande T-celler i reumatiska sjukdomar

Katerina Chatzidionysiou, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Optimering av behandling av ledinflammation som orsakas av cancer immunterapi med checkpoint hämmare - den första randomiserade kliniska prövningen

Lina Marcela Diaz Gallo Norlén, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Ett nytt perspektiv att undergruppera systemisk lupus erythematosus genom att integrera genetik och klinisk information

Marie Holmqvist, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi (KEP).
Projekt: Cancer hos patienter med reumatisk systemsjukdom

Marie Wahren-Herlenius, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Sjögrens syndrom - kliniska och immunologiska studier

Per-Johan Jakobsson, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Tidig diagnostik och tidig behandling vid reumatisk sjukdom

Vivianne Malmström, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.
Projekt: Lymfocyters betydelse vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

Changrong Ge, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
 Projekt: Strukturella och funktionella studier av anticitrullinerade proteinantikroppar vid reumatoid artrit

Mike Aoun, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Projekt: Utforska autoreaktiva B-celler och deras redoxreglering: Insikter i Autoimmuna sjukdomar

Rikard Holmdahl, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Projekt: Ncf1-medierad oxidativ reglering av B-celler som ett nyckelsteg för utvecklingen av reumatoid artrit

Laura Romero-Castillo, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik.
Projekt: Utveckla tolerogena vacciner för reumatoid artrit: en ny metod för immunmodulering och sjukdomshantering

Johan Frostegård, Institutet för miljömedicin (IMM).
Projekt: Nya immunologiska mekanismer vid reumatisk sjukdom, speciellt hjärt-kärlmanifestationer.

Malin Regardt , institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Projekt: Förbättrad aktivitetsförmåga och livskvalitet för personer med inklusionskroppsmyosit med hjälp av en kraftförstärkande handske.

Malin Ernberg, institutionen för odontologi.
Projekt: Tryptofanmetabolism, mikroflora och samsjuklighet vid långvarig muskelsmärta.

Lars Alfredsson , Institutet för miljömedicin (IMM)/Institutionen för klinisk neurovetenskap.
Projekt: Betydelsen av påverkbara levnadsvanor/arbetsmiljöfaktorer för insjuknande och förlopp av reumatoid artrit - en studie av levnadsvanors/arbetsmiljöfaktorers påverkan på behandlingsresultat i vården.

AnnaCarin Horne, institutionen för kvinnors och barns hälsa.
Projekt: Nya insikter om det hyperinflammatoriska syndromet hos barn, efterföljande SARS-CoV-2 infektion: MIS-C

Eva Kosek, institutionen för klinisk neurovetenskap.
Projekt: Betydelsen av autoreaktiva antikroppar för smärta vid fibromyalgia