Publicerad: 2023-03-14 16:26 | Uppdaterad: 2023-03-14 16:26

Över 5 miljoner till KI-forskning om reumatiska sjukdomar

Dekorativ bild
Foto: Getty Images

Reumatikerförbundet delar ut över 13 miljoner kronor till forskning om reumatiska sjukdomar för 2023. Av totalt 81 beviljade projekt, återfinns 27 vid Karolinska Institutet som får dela på strax över fem miljoner kronor.

Pengarna kommer att stötta forskning som syftar till att öka kunskapen om reumatiska sjukdomar på flera olika sätt. Till exempel handlar ett projekt om att öka kunskapen kring vilka faktorer hos kvinnor med reumatiska sjukdomar som kan påverka en graviditet. Ett annat handlar om att studera högintensiv träning för patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE).

En komplett lista av beviljade projekt finns på Reutmatikerförbundets hemsida.