Publicerad: 2021-01-21 08:44 | Uppdaterad: 2021-01-21 08:48

Ny potentiell måltavla för behandling av äggstockscancer

Photo of elderly woman with cancer hugging her daughter.
Foto: iStock

En viss typ av immunceller som kallas gamma-delta-T-celler är kopplade till ökad överlevnad hos patienter med avancerad äggstockscancer, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine. Fynden antyder att stimulering av dessa specifika T-celler skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid äggstockscancer, menar forskarna.

Doktorand Emelie Foord förklarar fynden

Publikation

“Characterization of ascites- and tumor-infiltrating gd T cells reveals distinct repertoires and a beneficial role in ovarian cancer”. Emelie Foord, Lucas C. M. Arruda, Ahmed Gaballa, Charlotte Klynning, Michael Uhlin. Science Translational Medicine, online 20 januari 2021, doi: 10.1126/scitranslmed.abb0192.