Publicerad: 2024-03-20 12:37 | Uppdaterad: 2024-03-20 12:44

Ny översiktsartikel om p53-biologi och reaktivering i blodcancer

dekorativ bild.
Getty images.

I en nyligen publicerad översiktsartikel i tidskriften Biomarker Research diskuterar Joanna Zawacka, docent vid institutionen för onkologi-patologi, vår nuvarande förståelse av p53-biologi i myelodysplastiskt syndrom (MDS) och akut myeloisk leukemi (AML).

Porträtt av Joanna Zawacka-Pankau.
Docent Joanna Zawacka Foto: privat

MDS och AML är besläktade, klonala hematologiska neoplasmer och har varierande utfall trots den nyligen framgångsrika implementeringen av riktade terapier. Hoppet om förbättrad prognos hos patienter kan dock ligga i reaktiveringen av p53-proteinet, en nyckelspelare i cancerbekämpningen. p53-proteinet är en tumörsuppressor som ofta inaktiveras i cancer genom genmutationer eller hämning av överuttryckt MDM2 och MDM4. Farmakologisk reaktivering av vildtyp p53-protein, eller återställande av den muterade versionen till dess funktionella form, kan avsevärt hindra cancerprogression.

Denna översikt beskriver de kliniska prövningar som pågår för att testa p53-reaktiverande läkemedel hos patienter med MDS och AML och betonar vikten av ytterligare forskning för att förbättra dessa terapeutiska strategier.

Publikation

p53 biology and reactivation for improved therapy in MDS and AML”. Joanna E Zawacka. Biomarker Res 2024 Mar 13;12(1):34