Publicerad: 2015-10-08 16:41 | Uppdaterad: 2017-04-25 10:17

Ny metod för cellterapi – första patienten behandlad

I över tio år har Evren Alici och hans forskargrupp vid HERM studerat kroppens NK- celler med syftet att använda dem i behandling mot benmärgscancer. Nu är den första patienten behandlad.

I november 2014 sökte Pia Elgström vård för ont i foten och axeln efter att hon blivit buffad av en häst. Efter provtagningar kunde det konstateras att Pia hade multipelt myelom som är en typ av benmärgscancer. Pia fick då frågan om hon ville vara med i en nystartad studie om cellterapi där syftet var att förlänga livet på patienter med multipelt myelom. Pia tvekade inte.

- Jag lade bort alla tvivel och tackade ja direkt. Jag såg det som min chans att fortsätta leva. Det kändes också bra att kunna göra en insats för kommande patienter med samma diagnos, berättar hon.

Bakom studien står Evren Alici och hans forskargrupp vid HERM som i över tio år forskat på NK- celler (natural killer cells) som är kroppens egna celler, en typ av vita blodkroppar, och som kan döda cancerceller.

NK cellerna tas från patienten och manipuleras för att bli fler och effektivare i dödandet av cancercellerna. När cellerna uppnått önskad effekt, ofta efter omkring tre veckor, fryses dem ner för att sedan injiceras tillbaka till patienten.

Hareth Nahi är läkare och docent vid HERM och kliniskt ansvarig för studien.

- Först genomgår patienten en benmärgstransplantation och efter den cellterapi för att få bort kvarvarande cancerceller. På så sätt hoppas vi kunna minska risken för återfall, berättar Hareth som var den läkare som behandlade Pia.

Studien är en fas 1-studie vilket betyder att det är första gången den testas på människor. Pia Elgström var den första av de tolv patienter som deltar i studien att få behandling. I juli fick hon åka hem efter att ha genomgått en benmärgstransplantation och efter det cellterapi vid tre tillfällen i 1-veckos intervaller.

- Vi kan se att Pia svarat bra på behandlingen och att biverkningarna varit relativt små, detta för att vi använt kroppens egna celler och inte kemikalier, säger Hareth.

I höst har Hareth och Evren tre patienter till inbokade för behandling och om de också svarar bra på cellterapin är dem ytterligare några steg närmre att få behandlingen godkänd av Läkemedelsverket.

- Om några år hoppas vi kunna använda cellterapi som ett komplement mot benmärgscancer och kanske även andra typer av cancer, till exempel levercancer, säger Hareth Nahi.

Fler betydande forskare
Vid HERM finns många forskare som tidigt intresserat sig för stamcellsforskning och haft stor betydelse för Evren och hans grupp. Några av dem är: Hans Gustaf Ljungren, Katarina Le Blanc och Gösta Gahrton.