Publicerad: 2021-12-13 14:11 | Uppdaterad: 2022-01-20 10:19

Ny forskningsrapport: Normer och värderingar om sexuell och reproduktiv hälsa, samt rättigheter och jämställdhet

Anna Kågesten och Karin Båge, biträdande lektor respektive doktorand vid Institutionen för Global Folkhälsa, är medförfattare till en ny forskningsrapport som nyligen publicerats på uppdrag av Expertgruppen för Biståndsanalys. Rapporten handlar om hur normer och värderingar både motverkar och främjar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, och hur vi genom att förstå dessa kan se bättre resultat inom olika biståndsprojekt.

Anna Kågesten, researcher at the Department of Global Public Health at Karolinska Institutet
Anna Kågesten. Biträdande lektor vid Institutionen för Global Folkhälsa på Karolinska Institutet. Foto: Joel Nilsson

Vad handlar rapporten om?

"Vår rapport, Sexual and Reproductive Health and Rights: Measuring Values and Norms to Guide Swedish Development Cooperation, syftar till att öka förståelsen för normer och värderingar som främjar, respektive motverkar, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet är också att identifiera hur svenskt utvecklingssamarbete kan förhålla sig till dessa normer och värderingar för att uppnå en bättre effekt inom olika biståndsprojekt", säger Anna Kågesten och Karin Båge.

Berätta lite – hur har ni gått till väga?

"Studien är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, World Values Survey (WVS) – som studerat normer och värderingar i olika länder sedan 1980-talet, och Lunds Universitet. Inom ramen för detta har vi utvecklat en ny WVS modul för att mäta nomer och värderingar kring SRHR och jämställdhet, och använt denna för att samla in nationellt representativa data i tre länder i Afrika söder om Sahara där data saknas i nuläget:  i Etiopien, Nigeria och Zimbabwe. Vi har även kartlagt svenskt SRHR-bistånd till Afrika mellan 2010 och 2018 samt analyserat hur Sidas arbete förhåller sig till de normer och värderingar som identifierades som viktigast i WVS analysen".

Personporträtt på Karin Båge
Karin Båge. Doktorand vid Institutionen för Global Folkhälsa på Karolinska Institutet. Foto: N/A

Och vad kom ni fram till?

"Vi har fått fram otroligt mycket data kring normer och värderingar kopplat till SRHR, men det som kanske sticker ut mest är de stora variationerna som vi ser både inom och mellan länder. Vi har också sett att diskriminerande normer kring SRHR är vanligare när det gäller sexuella och reproduktiva rättigheter än hälsa. Till exempel är normer kring preventivmedel mindre kontroversiella än frågor som rör HBTQ personers rättigheter och rätten till abort där vi ser ett tydligare motstånd", berättar Anna Kågesten och Karin Båge.

"Vad gäller svenskt bistånd till SRHR så kan vi se att det över tid också är mer och mer inriktat på sexuella och reproduktiva rättigheter, vilket är rimligt givet vilka normer och värderingar som är mest negativa. Samtidigt ser vi också områden där man kan förbättra biståndet och vi pekar på vikten av tydligare styrning av bistådent och ökad kunskap om normer och värderingar bland de som genomför arbetet". 

Om rapporten

Rapporten skrevs av Anna Kågesten, Karin Båge, Helena Litorp, Olalekan Uthman, Anna Mia Ekström (Karolinska Institutet), Jesper Sundewall (Lunds Universitet) och Bi Puranen (World Values Survey). Den kan laddas ner från EBA:s hemsida. Där kan du också titta på det seminarium som hölls i samband med att rapporten publicerades.. Det går även att ladda ned en podcast (på svenska) om rapporten där flera av författarna deltar.

Kontakt

Anna Kågesten Biträdande Lektor