Publicerad: 2023-02-16 16:23 | Uppdaterad: 2023-02-16 16:31

Ny expertkoordinator inom hälsosystemsresiliens på Centrum för hälsokriser

Helena Nordenstedt Foto: Matthias Ahlm

Centrum för hälsokriser på KI knyter ytterligare expertkoordinatorer till sig. Denna gång handlar det om expertis inom hälsosystemsresiliens, i form av Helena Nordenstedt, docent och läkare, med bred erfarenhet och forskningsintresse inom global hälsa och motståndskraft mot kriser på systemnivå.

Helena har varit verksam på KI en längre tid. Hon doktorerade här 2007 och forskade sedan först på frågor som rör cancer i matstrupe, magsäck och lever, innan hon bytte spår och började fokusera på global hälsa. Hon har erfarenhet från att ha arbetat kliniskt (som både student och läkare) i hälso-och sjukvårdssystem i ett tiotal länder, från Sverige till USA och Demokratiska Republiken Kongo. De senaste tio åren har hennes forskning och undervisning fokuserat på global hälsa, där den gemensamma nämnaren varit hälsosystemens förutsättningar och behov för att hantera och förhindra kriser. Utöver sin forskning undervisar Helena, och ansvarar bland annat för den mycket populära programöverskridande valbara kursen i global hälsa på KI, som även innehåller studieresor till låginkomstländer.

Kliniskt verksam och styrelsemedlem i Gapminder

I tillägg till sin tjänst på KI är Helena kliniskt verksam som specialistläkare i internmedicin på Danderyds sjukhus. Dessutom är hon sedan många år aktiv inom Gapminder Foundation, som grundades av Hans Rosling och som verkar för att främja hållbar global utveckling och att uppnå FN:s utvecklingsmål. Detta genom en ökad förståelse för statistik och annan information om social, ekonomisk och miljöutveckling på lokal, nationell och internationell nivå. På Gapminder Foundation har Helena arbetat som forskningschef och är nu Senior Advisor och medlem av styrelsen.

Vad som får ett hälsosystem att fungera även i kris

Med sin stora erfarenhet och kunskap inom global hälsa och hälsosystemsresiliens från olika sorters hälso- och sjukvårdssystem, bidrar Helena till Centrum för hälsokrisers kompetens och kapacitet inom det horisontellt viktiga området, hur kriser påverkar och förebyggs på systemnivå. Centrum för hälsokriser strävar efter att ha den här typen av horisontell kompetens, som är relevant inom flera olika typer av hälsokriser, utöver mer ämnesspecifik kompetens inom olika hälsohot.

Om sin roll som expertkoordinator säger Helena att:

- Jag vill bidra till att öka kunskapen kring vad som gör att hälso- och sjukvården kan fortsätta att fungera under och efter en krissituation – och det inkluderar hur man kan ta hand om alla ”de vanliga åkommorna”, som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och många andra åkommor.