Publicerad: 2019-03-22 14:15 | Uppdaterad: 2019-03-22 14:24

Ny avhandling: The interplay between mitochondria-endoplasmic reticulum contacts and Alzheimer’s disease

Nuno Leal

Hallå där Nuno João Santos Leal, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik. Du ska disputera den 26 april med din avhandling ”The interplay between mitochondria-endoplasmic reticulum contacts and Alzheimer’s disease”, vad handlar den om?

Tyngdpunkten i min avhandling är att studera samspelet mellan mitokondrie-endoplasmatiska retikulum (ER) kontaktpunkter (MERCS) och Alzheimers sjukdom (AD). ER och mitokondrier är två viktiga organeller i cellen som är, respektive, ansvarar för protein- och energiproduktion. Det är känt att i AD, ökas interaktionen mellan dessa två organeller, men själva anledningen till det är fortfarande okänd. I denna avhandling försöker jag belysa sambandet mellan MERCS, Aβ metabolism och cell homeostas (autofagosombildning och mitokondriell funktion).

Vilka är de viktigaste resultaten?

I denna avhandling visar vi en ökning av antalet MERCS i mänskliga hjärnbiopsier hos dementa patienter och i olika AD-modeller med förhöjda halter av amyloid β-peptid, ett av kännemärkena för patologin. Vi visade också att denna ökning av MERCS ledde till förändringar i mitokondriell ultrastruktur och autofagsom bildning. Dessutom upptäckte vi att proteinet TOM70 är involverat i moduleringen av kalcium överföring från ER till mitokondrier.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

AD upptäcktes för mer än 100 år sedan, men fortfarande finns det inga läkemedel som påverkar den pågående neurodegenerativa processen, som kan relateras till det faktum att den molekylära mekanismen bakom patologin fortfarande inte är helt klarlagd. Med den nya kunskap som genererats i denna avhandling visar vi för första gången att kontakterna mellan ER och mitokondrier kan påverka Aβ-nivåer och vice versa, vilket antyder att metabolismen av denna peptid och detta subcellulära område i cellen är intimt sammankopplade.

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta forska?

För närvarande söker jag postdoc-tjänster, mestadels utanför Europa. Min plan är att ansluta mig till ett labb där jag kan lära mig mer om cellulära mekanismer i samband med cellmetabolism och hur dessa processer är förändrade neurologiska sjukdomar.