Publicerad: 2020-04-29 13:57 | Uppdaterad: 2020-05-07 21:47

Ny avhandling om tumörsjukdomen Ewing Sarkom

Asle Hesla vid gruppen Ortopedi försvarar sin avhandling "Ewing Sarcoma - treatment, prognosis and late effects" den 8 maj 2020. Huvudhandledare är Henrik Bauer.

Asle Hesla
Asle Hesla.

Vad handlar din avhandling om?

Den maligna tumörsjukdomen Ewing sarkom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

  • Att enbart strålbehandling av Ewing sarkom i sakrum ger god lokal tumörkontroll.

  • Att kirurgi ger bättre lokal tumörkontroll än strålbehandling vad gäller tumörer som ej är lokaliserad till sakrum.

  • Att strålbehandling bör ges i tillägg till kirurgi vid marginell kirurgisk marginal.

  • Att risken för sekundär cancer efter behandling för Ewing sarkom är ca 9% på 30 år

  • Att riskökningen för sekundär cancer jämfört normalbefolkningen kvarstår över 30 år efter diagnos.

  • Att riskökningen huvudsakligen drivs av bröstcancer.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

  • Vi vet nu mer om vilka Ewing sarkom som bör strålbehandlas respektive opereras.
  • Vi vet nu också den ungefärliga risken för sekundär cancer, vilket är relaterad till den primära behandlingen. Nu när vi vet vad som driver riskökningen, så kan vi anpassa den lokala behandlingen för att minimera risken för sekundär cancer.
  • Vi vet nu mer om hur länge vi bör följa patienter efter behandling för Ewing sarkom, och vilka sekundära tumörer de bör undersökas för.  

Vilka mål har du för framtiden?

Att samarbeta med forskningsgruppen för sena effekter efter behandling för barncancer. Jag skulle i första hand vilja göra en case-control studie på Ewing- och osteosarkom överlevare för att undersöka risker för andra sena komplikationer.

Dessutom skulle jag vilja göra en ny registerstudie, där jag använder flera olika register för att undersöka sena effekter av den primära behandling vi ger.

Slutligen skulle jag skulle vilja göra någon form av skandinavisk prospektiv randomiserad behandlingsstudie på sarkom.

Disputation

Fredagen den 8 maj 2020 kl 9:00, Sal Torsten Wiesel J3:04 , Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, alt digitalt https://join.sll.se - Mötes-ID 10149112 (lämna blankt vid lösenord)

Avhandling

Ewing Sarcoma : treatment, prognosis and late effects

 

 

Kontakt

Asle Hesla Anknuten till Forskning