Publicerad: 2019-01-28 13:30 | Uppdaterad: 2019-06-03 15:05

Ny avhandling om rupturerade kroppspulsåderbråck och skillnader i utfall beroende på kön och socioekonomisk position

Sayid Zommorodi vid forskargruppen Kärlkirurgi försvarar sin avhandling "Abdominal aortic aneurysm : uncharted aspects of rupture" den 1 februari 2019. Huvudhandledare är Rebecka Hultgren.

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om patienter med rupturerade kroppspulsåderbråck och skillnader i utfall med avseende på kön och socioekonomisk position.

Vilka är de viktigaste resultaten?

I våra studier har vi kunnat påvisa höga regionala behandlingsfrekvenser av rupturerat kroppspulsåderbråck samt påvisat en relativt stor andel tidigare kända aneurysm hos patienter med ruptur. Vidare har vi i 2 stora nationella studier påvisat signifikanta skillnader i sjukdomspresentation och utfall efter behandling mellan patienter med låg socioekonomisk position och de med hög. Kvinnor behandlas även i lägre grad än män vid ruptur och har sämre utfall efter operation.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Förhoppningsvis hjälper våra studier till att lägga ytterligare en pusselbit på plats när det kommer till förståelse av aortaaneurysm-sjukdomen. Resultaten belyser på brister hur patienter med aortaaneurysm handläggs inom vården och leder förhoppningsvis till förbättringar på lokal- och nationell nivå i arbetet med att uppnå sann jämlik vård för alla invånare.

Vilka mål har du för framtiden?

På kort sikt: Återuppta kontakten med vänner och familj efter denna slutspurt i forskningsmolnet fram till disputationen. På lång sikt tänker jag fortsätta studera socioekonomiska och könsrelaterade skillnader inom vården; då inom nya forskningsfält och kirurgiska sjukdomstillstånd såsom malignt melanom och bröstcancer.

Disputation

Fredag den 1 februari 2019, Nanna Svartz, J3:12, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Abdominal aortic aneurysm : uncharted aspects of rupture