Publicerad: 2020-10-12 11:31 | Uppdaterad: 2020-10-21 14:47

Ny avhandling om relationen mellan åldrande, dopaminreglerande gener och neurokognition

Hallå där, Xin Li, doktorand vid Aging Research Center (NVS). Den 28 oktober försvarar du din avhandling med titeln: “The relation between aging, dopamine-regulating genes, and neurocognition”. Vad handlar din avhandling om?

Porträtt av Xin Li, doktorand vid sektionen Aging Research Center
Xin Li, doktorand vid sektionen Aging Research Center Foto: Maria Yohuang

När vi blir äldre försämras vår uppmärksamhet, förmågan att hantera distraherande information och den mentala flexibiliteten. Dessa förmågor är relaterat till det man brukar kalla arbetsminne. Syftet med avhandlingen är att försöka förstå hur denna försämrade förmåga vid ökad ålder är relaterad till genetiska faktorer och hjärnans struktur och funktion. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi har kunnat påvisa ett samband mellan förändringar i hjärnans vita substans, som är viktig för kommunikation mellan hjärnans olika delar, och försämringar i arbetsminnesfunktion hos äldre personer. Vi har också funnit att hjärnan inte reagerar med ökad aktivitet lika effektivt hos äldre personer när kraven på arbetsminnet är särskilt stora. Ytterligare en upptäckt är att olika gener som reglerar tillgången på signalsubstansen dopamin påverkar hjärnans grå och vita substans och hjärnans aktivitet och att detta samband är starkast hos äldre personer. Resultaten kan hjälpa oss att förstå mer om det komplexa sambandet mellan åldersrelaterad nedsättning i arbetsminnesförmåga och dopamin, hjärnans struktur och funktion och genetik.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

Våra studier bidrar till en ökad förståelse för de mekanismer som påverkas kognitiv nedsättning i hög ålder. Vi hoppas att denna kunskap kan utgöra underlag för framtida kliniska och andra tillämpningar riktade mot att förebygga kognitiv nedsättning hos äldre individer.

Hur ser din framtid ut? Kommer du att fortsätta med forskning?

Jag kommer att fortsätta att arbeta på ARC efter att jag har försvarat min avhandling. Jag kommer då att få både möjlighet att slutföra påbörjade forskningsstudier och utveckla nya forskningsidéer och studier.

Kontakt

Xin Li Postdoktor
073-927 25 65