Publicerad: 2020-11-11 09:35 | Uppdaterad: 2020-11-16 07:54

Ny avhandling om proteomik i Alzheimers sjukdom

Hallå där Hazal Haytural, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 27 november kommer du att försvara din avhandling ”Unraveling pathogenic proteins and pathways in Alzheimer disease: A focus on proteomics”. Vad handlar den om?

Hazal Haytural.
Hazal Haytural, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS.

Min avhandling fokuserar på att undersöka proteiner som skulle kunna vara inblandade i Alzheimers sjukdom (AD), som är den vanligaste typen av demens. För att studera förändringarna som sker i hjärnan hos AD-patienter har vi i huvudsak använt oss av ovärderligt patientmaterial.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Våra resultat påvisade flera mekanismer som har stor betydelse för hjärnfunktionen i AD. Dessutom tyder våra studier av en specifik hjärnregion med betydelse för minnesfunktionen att presynaptiska proteiner är specifikt nedreglerade i AD och därmed kan vara viktiga målmolekyler för framtida mediciner.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Avhandlingen har ökat vår förståelse för hur olika mekanismer i AD bidrar till sjukdomens uppkomst. Framtida studier skulle kunna bidra till utvecklingen av nya biomarkörer och behandlingsstrategier.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Att arbeta med patientmaterial är fascinerande och kan hjälpa oss att bättre förstå den här sjukdomen. Jag vill gärna fortsätta arbeta inom området demens.

Kontakt