Publicerad: 2021-05-26 15:01 | Uppdaterad: 2021-05-28 10:29

Ny avhandling om nytt sätt att behandla Alzheimers sjukdom

Hallå där, Lorena Galán Acosta, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik! Den 17 juni försvarar du din avhandling “Recombinant BRICHOS domains delivered over the blood-brain barrier : a possible way to treat Alzheimer's disease". Vad handlar den om?

portrait of Lorena Galán Acosta, PhD student at the Division of Neurgeriatrics.
Lorena Galán Acosta, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Privat.

Trots årtionden av forskning om Alzheimers sjukdom finns det fortfarande inget effektivt sätt att bota eller stoppa sjukdomsförloppet. Huvudmålet med min avhandling har varit att undersöka potentialen hos det molekylära chaperonet (hjälparproteinet) BRICHOS som en möjlig terapi för Alzheimers sjukdom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Våra huvudsakliga resultat visar att BRICHOS kan nå hjärnparenkymet hos möss efter intravenös injektion och att vi kan förbättra dess upptag över blod-hjärnbarriären. Dessutom visar våra studier i Alzheimerdjurmodeller att rekombinant BRICHOS har positiva effekter på beteende och patologi.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

Denna avhandling visar för första gången potentialen som läkemedelskandidat hos rekombinant BRICHOS i prekliniska modeller av Alzheimers sjukdom. Vårt arbete uppmuntrar till vidare studier och utvecklandet av BRICHOS som en ny strategi mot Alzheimers

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta forska?

Jag har alltid varit nyfiken och intresserad av neurovetenskap, särskilt i hur man kan föra forskningsresultat närmare till praktik för att förbättra hälsan. I framtiden skulle jag vilja fortsätta arbeta inom neurovetenskap och studera molekylära mekanismer som kan överföras till framgångsrika terapier.

Kontakt