Publicerad: 2021-06-17 12:49 | Uppdaterad: 2021-06-17 14:04

Ny avhandling om metoder för att förutse stroke vid instabila åderförkalkningsplack

röda blodkroppar
Red blood cells, foto: pixabay

Eva Karlöf vid forskargruppen kärlkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirugi, försvarar sin avhandling "Improving stroke risk prediction and individualised treatment in carotid atherosclerosis" den 18 juni 2021. Huvudhandledare är professor Ulf Hedin.

Eva Karlöf
Eva Karlöf

Vad handlar din avhandling om?

Att förbättra strokeprediktion och skapa möjlighet till precisionsmedicin via förbättrad diagnostik av det instabila åderförkalkningsplacket i halspulsådern, karotisartären. 

Vilka är de viktigaste resultaten?

De viktigaste resultaten är att biologin i karotisplack går att koppla ihop med viss plackmorfologi på avancerad analys av CT-bilder samt att biologin även kan förutsägas av bild-analys av CT på en individ-nivå via maskininlärning. 

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi hoppas kunna bidra med mer träffsäkerhet när det gäller att avgöra vilka patienter som ska behandlas med medicinsk behandling endast, och i så fall vilken, eller tillsammans med kirurgi av karotisplacket, för att förebygga stroke i högre utsträckning än idag. 

Vilka mål har du för framtiden? 

För att kunna implementera detta i kliniskt arbete krävs större prospektiva studier för att validera resultaten, det vore kul att sjösätta och genomföra ett sådant projekt.

Disputation

Fredagen den 18 juni 2021, kl 9:00, i Sune Bergströms Aula J3:07, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kontakt

Eva Jaldeborg Karlöf Postdoktorala Studier