Publicerad: 2022-04-19 10:58 | Uppdaterad: 2022-04-19 11:32

Ny avhandling om livmoderhalscancer och magnetkameraundersökning

dekorativ bild
iStock Foto: Pepifoto

Susanne Fridsten vid forskargruppen Diagnostisk radiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Carcinoma of the uterine cervix: aspects on preoperative staging and assessment of treatment effect using magnetic resonance imaging" den 21 april 2022. Huvudhandledare är Lennart Blomqvist.

Doktorand vid gruppen diagnostisk radiologi
Susanne Fridsten

Vad handlar din avhandling om?

Avhandlingen handlar om livmoderhalscancer och magnetkameraundersökningar (Magnetresonanstomografi, MRT), både i den primära utredningen och under pågående behandling med radiokemoterapi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Ett viktigt resultat är att vi fann att intravenöst kontrastmedel inte är nödvändigt vid magnetkameraundersökning (Magnetresonanstomografi, MRT) för bedömning av tumörutbredning vid primärutredningen. Det har direkt påverkat den kliniska verksamheten och undersökningsprotokollet för dessa patienter har ändrats i enlighet med detta resultat. Vi har också funnit att den återfallsfria överlevnaden efter kirurgi inte påverkas av om tumören under uppföljningen är synlig eller ej vid MRT. Oerfarna granskare av MR och ultraljud kunde efter en intensivutbildning, inriktad på bedömning av tumörutbredning, uppnå liknande resultat som erfarna granskare. MRT visade sig emellertid vara mer reproducerbart än ultraljud. Vi har fått indikationer på att man redan efter 5 veckors radiokemoterapi vid MRT kan prognosticera återfallsrisk i sjukdomen. Resultatet i denna pilotstudie med 15 patienter behöver konfirmeras i en större studie.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi har redan överfört fyndet att man kan avstå från kontrastmedel vid primärutredningen livmoderhalscancer med MRT i den kliniska rutinen. Undersökningen går nu fortare och upplevs mindre obehaglig av patienterna.

Förutsatt att våra resultat från pilotstudien kan bekräftas i en större studie får vi möjlighet att individualisera behandlingen av livmoderhalscancer. Behandlingen av livmoderhalscancer skulle kunna justeras under pågående behandling, och på det sättet minska morbiditeten för de som svarar väl på behandlingen, samt möjligen påverka överlevnaden genom intensifierad eller ändrad behandling för de som inte svarar på given behandling.

Vilka mål har du för framtiden?

I nuläget är fokus att ro avhandlingen i hamn då det varit en långdragen process. När jag landat ska jag ta mig en funderare över framtiden och de erbjudanden som står för dörren. Till att börja med ska jag göra färdigt min utbildning för att också bli specialist i nuklearmedicin.

Disputation

Torsdagen den 21 april 2022 kl 9:00 i Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Carcinoma of the uterine cervix: aspects on preoperative staging and assessment of treatment effect using magnetic resonance imaging