Publicerad: 2024-05-08 14:16 | Uppdaterad: 2024-05-15 11:09

Ny avhandling om latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA)

Välkommen till Jessica Edstorps disputation på avhandlingen "Infections, antibiotics, tobacco, genetic factors and risk of LADA – latent autoimmune diabetes in adults, and type 2 diabetes" vid Karolinska Institutet den 17 maj.

Jessica Edstorp, IMM
Jessica Edstorp

Jessica, vad handlar avhandlingen om?
Latent autoimmun diabetes hos vuxna (LADA) är en hybridform av diabetes som liknar både autoimmun typ 1-diabetes och insulinresistent typ 2-diabetes, och för vilken det finns få kända riskfaktorer. Avhandlingen undersöker potentiella riskfaktorer för LADA och hur de kan interagera med genetisk känslighet för diabetes.

Kan du berätta om resulaten?
Vi fann att både rökning och snusanvändning, vilka är kopplade till en ökad risk för typ 2-diabetes, också ökar risken för LADA. Sambandet var tydligare hos personer med genetisk känslighet för antingen typ 1 eller typ 2-diabetes. Å andra sidan fann vi inget som pekade mot att tidigare infektioner eller antibiotika-användning, vilka har kopplats till typ 1-diabetes med debut under barndomen, ökar risken för LADA.

Vilken ytterligare forskning behövs inom området?
På grund av deras ökande popularitet behövs det studier som undersöker sambandet mellan nya typer av tobaks- och nikotinprodukter (e-cigaretter, heat-not-burn, tobaksfri snus) och LADA. Det är vidare okänt om specifika virus eller bakteriella infektioner kan öka risken för LADA, och/eller om exponering under barndomen ökar risken för LADA senare i livet.

Länk till avhandlingen: Infections, antibiotics, tobacco, genetic factors and risk of lada: latent autoimmune diabetes in adults, and type 2 diabetes

Om disputationen

Tid: 17 maj kl  9.00 
Plats: Inghesalen, Widerströmska huset, floor 2, Tomtebodavägen 18a

Principal Supervisor
Sofia Carlsson, Senior lecturer, Institute of Environmental Medicine, KI

Co-supervisors
Tiinamaija Tuomi, Professor, Institute for Molecular Medicine Finland, University of Helsinki
Bjørn Olav Åsvold, Professor, Dept of Public Health and Nursing, Norwegian University for Science and Technology 
Bahareh Rasouli, PhD, Institute of Environmental Medicine, KI

Opponent
Tove Fall, Professor, Department of Medical Sciences, Uppsala University

Examination board
Elizabeth Arkema, Associate professor, Dept of Medicine, KI
Donghao Lu, Associate professor, Institute of Environmental Medicine, KI
Johan Jendle, Professor, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet