Publicerad: 2021-10-07 15:25 | Uppdaterad: 2021-10-07 15:28

Ny avhandling om komplikationer knutna till underbensfraktur

Par som går på skogsväg omgärdad av höstfärgade lövträd
Par som promenerar på skogsväg, cc Pixabay

Ulrika Tampe vid forskargruppen ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Open tibial fractures in Sweden" den 15 oktober 2021. Huvudhandledare är Karl-Åke Jansson.

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om patienter med öppen underbensfraktur i Sverige, de komplikationer och problem som är knutna till skadan. De olika registerbaserade studierna handlar om amputationer och komplikationer, mortalitet efter skadan, långtidsbruk av opioider samt en valideringsstudie av diagnosen i Patientregistret.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Patienterna har flera problem efter skadan som vi här uppmärksammar. Mortaliteten är ökad jämfört med totalbefolkningen i Sverige, speciellt hos de äldre. Populationen har en ökad användning av opioider både före och efter skadan jämfört med befolkningen. Psykiskt ohälsa ökar ytterligare denna risk. Amputationsrisken är låg, men 9 % av patienterna behöver rekonstruktiva åtgärder (plastikkirurgisk rekonstruktion). Dessa har en ökad risk för amputation.

Det positiva prediktiva värdet för diagnosen öppen underbensfraktur i Patientregistret är högt (ca 90 %).

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom ökad kunskap om patientgruppen finns möjlighet för specifik intervention vad gäller risker och komplikationer. Till exempel föreslår vi ett skapande av nationella riktlinjer för omhändertagande och behandling.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag jobbar med traumaortopedi på Karolinska Universitetssjukhuset och kan tänka mig att fortsätta utveckla omhändertagandet av patienter med öppen underbensfraktur.

Disputation

Fredagen den 15 oktober 2021 kl 09:00, lokal Clarence Crafoord, A5:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Open tibial fractures in Sweden