Publicerad: 2021-03-01 16:01 | Uppdaterad: 2021-03-01 16:01

Ny avhandling om komplikationer efter operation av främre korsband

Häcklöpning
Häcklöpning Foto: cc Pixabay

Jesper Kraus Schmitz vid forskargruppen Idrottsmedicin, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Complications following anterior cruciate ligament reconstruction" den 12 mars 2021. Huvudhandledare är Anders Stålman.

Jesper Kraus Schmitz
Jesper Kraus Schmitz, Idrottsmedicin

Vad handlar din avhandling om?

Min avhandling handlar om två ovanliga, men potentiellt farliga komplikationer som kan drabba patienter som har opererats för en främre korsbandsskada. Med hjälp av data från flera register identifierades en stor grupp patienter som opererats med främre korsbandsrekonstruktion för att fastställa förekomsten av dels blodproppar i benen och lungorna, dels djup infektion i knäleden.

Utöver förekomsten av dessa komplikationer har vi studerat bakomliggande och påverkningsbara riskfaktorer. Vi har även jämfört hur patienterna som har drabbats av komplikationerna mår i efterförloppet jämfört med patienter som har klarat sig utan komplikationer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Förekomsten av båda typer av komplikationer är förhållandevis låga och flera av riskfaktorerna är möjliga att påverka. Några exempel på hur man kan minska komplikationer är val av antibiotika vid operationen, typ av muskelsena att rekonstruera det främre korsbandet med och operationstidens längd.

Patienter som har drabbats av en djup infektion i knäleden har ett sämre självrapporterat utfall och dessutom en dubblerad risk att behöva genomgå en ny korsbandsoperation jämfört med patienterna som inte hade någon infektion.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

De studerade komplikationerna har en låg förekomst men för den drabbade individen kan de få stora negativa konsekvenser. Med resultaten från min avhandling kan både patienten ges tydlig information av risken att drabbas av komplikationer samtidigt som operatören kan göra anpassade val och minska komplikationsrisken.

Vilka mål har du för framtiden?

Jag hoppas ha möjlighet att fortsätta med klinisk relaterad registerforskning för att förbättra vården av våra ortopediska patienter.

Disputation

Fredagen den 12 mars 2021 kl 09:00 i Ejnarsalen, Sophiahemmet, alt digitalt via Zoom

Avhandling

Complications following anterior cruciate ligament reconstruction

Kontakt