Publicerad: 2020-11-09 10:44 | Uppdaterad: 2020-11-09 10:44

Ny avhandling om bäckenfraktur

Peyman Bakhshayesh vid forskargruppen Ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Clinical and radiological aspects of traumatic pelvic ring injury" den 13 november 2020. Huvudhandledare är Anders Enocson.

Peyman Bakhshayesh
Peyman Bakhshayesh

Vad handlar din avhandling om?

Den handlar om bäckenfrakturer.

Vilka är de viktigaste resultaten?

  • Traumapatienter med bäckenfrakturer dör av associerade skador och inte av själva bäckenfrakturen. Det betyder att kirurgen har god tid att planera sin kirurgi snarare än agera fort och oplanerat.
  • Det fanns en onödig hög reoperationsfrekvens i vårt material.
  • Lågdos datortomografi och 3 D var bättre än slätröntgen för att förstå dessa komplexa skador.
  • Bäckenhalvorna är symmetriska när vi använde vår teknik genom att göra 3 D rekonstruktion av bäckenhalvorna spegelvända dem och sedan lägga ihop bilderna helt digitalt. Tekniken kan användas för att 3 D printa implantat före kirurgi.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Människor kan få en bättre vård efter svåra olyckor som orsakar en bäckenfraktur. Avhandlingen höjer kunskapen hos ortopedkirurger och banar nya vägar för kirurger att begripa dessa komplexa skador bättre.

Vilka mål har du för framtiden?

Mina mål för framtiden är att använda tekniken som hjälp under operation.

Disputation

Fredagen den 13 november 2020 kl 09:00, lokal: Torsten N Wiesel, J3:04, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Avhandling

Clinical and radiological aspects of traumatic pelvic ring injury

Kontakt