Publicerad: 2021-09-20 12:27 | Uppdaterad: 2021-09-21 08:45

Ny avhandling ökar kunskap om kärlsjukdomen aortadissektion

Christian Smedberg med sin avhandling
Christian Smedberg Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

Vi vill veta mer om Christian Smedberg och hans forskning med anledning av att han fredagen den 24 september disputerar med sin avhandling

Population-based Analyses of Incidence, Prognostic Determinants and Outcome of Aortic Dissection

Christian är specialist i kärlkirurgi vid kirurgkliniken Södersjukhuset och doktorand vid Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS). 

Vad har du forskat om?

Min forskning handlar om sjukdomen aortadissektion. Det är en potentiellt livshotande sjukdom som uppstår när en reva bildas i det innersta vägglagret i aorta. Då bildas en så kallad falsk kanal inuti kärlväggen där blodet flödar. Kärlet riskerar att spricka, dissektionen kan orsaka syrebrist i olika organ i kroppen men tillståndet kan också stabiliseras utan komplikationer.

Vad har du kommit fram till?

Vi har visat att aortadissektion är vanligare än tidigare beskrivet, att fler opereras samtidigt som dödligheten sjunker. Vidare har vi beskrivit läkemedelsbehandling hos patienter med sjukdomen och kommit fram till att behandling med statiner och individualiserad blodtrycksmedicinerna verkar kunna förbättra överlevnaden på sikt. Ett antal karakteristika har identifierats som är associerade men en ökad dödlighet såsom långa dissektioner, dissektion utan smärta och förhöjt troponin T vid inkomst till sjukhuset. Hos patienter som behandlats med stent i aorta så har kort tid från insjuknandet samt en stor area av falska lumen kunnat associeras med en ökad dödlighet. Slutligen har vi visat att kvinnor har en högre dödlighet än män bland opererade patienter och att andelen kvinnor är högre bland de som dör innan de hinner komma in till sjukhuset. Dessa oroande könsskillnader hoppas vi kunna studera vidare framöver.

Vad är det som är unikt med din forskning och de resultat du har kommit fram till?

Det unika med denna avhandling är att vi har inkluderat alla som insjuknat i hela befolkningar, i Stockholm i två delarbeten och i hela Sverige i resterande två arbeten. Detta har givit en unik inblick i olika karakteristika för samtliga med sjukdomen, till skillnad mot studier från specialistcentra som ofta inkluderar utvalda patienter.

På vilket sätt kan din forskning komma till nytta för sjukvården?

Att lära oss mer om aortadissektion genom populationsbaserade studier gör att sjukvården kan få en bättre bild av fördelningen av olika klasser av sjukdomen och den optimala behandlingen. Att visa att sjukdomen är vanligare än tidigare beskrivet gör att mer resurser förhoppningsvis kan allokeras till vården av dessa patienter.

På viket sätt kan din forskning komma till nytta för patienten?

En mer individualiserad läkemedelsbehandling som även potentiellt skyddar mot att drabbas av andra kardiovaskulära sjukdomar kan förbättra överlevnaden för patienterna på sikt. Vidare kan specifika markörer och karakteristika hjälpa oss att identifiera högriskpatienter som potentiellt behöver följas tätare för att öka chansen för god prognos. Markörerna kan också användas för att ge patienter och anhöriga en bättre prognostisering av sjukdomen i akutskedet.

Varför ville du forska?

Att man potentiellt kan göra skillnad för många patienter genom sina studier är en häftig känsla. Det är också inspirerande att bli riktigt duktig på någonting specifikt, i detta fall en sjukdom, och kunna ta större ansvar kring dessa patienter i det kliniska arbetet.

Vad är det som är så kul med att forska?

Att forska är en skön kontrast mot det kliniska arbetet. Man har bättre möjlighet att djupare funderingar och analyser och ofta kan man också ha en större flexibilitet i sin vardag.

Hur ser en vanlig dag ut för en forskare?

Arbetet som forskare är varierande. Från arbete med att inkludera och följa upp patienter till statistiska beräkningar och analyser och vidare till manusförfattande och bildskapande. Jag älskar att man får grotta ner sig i detaljer. Om en figur är viktig för en artikel så kan du med gott samvete lägga ner en dag på att få den perfekt.

Hur är det att vara forskare på KI SÖS och Södersjukhuset?

Jag älskar att arbeta kliniskt med patienter. KI SÖS är en fantastisk institution om man vill kombinera kliniskt arbete och forskning.

Tack för att du berättade om din forskning och stort lycka till!

Kontakt

Christian Smedberg Anknuten till Forskning