Publicerad: 2023-10-11 11:06 | Uppdaterad: 2023-10-12 07:17

NVS Global University Day 2023

NVS internationella kommitté bjöd även i år in till Global University Day den 4 oktober. Världens alla flaggor vinkade välkomnande i mingelutrymmet utanför H1, som även dekorerats med vackra textilier från flera hörn av världen.

Susanne Guidetti vid podiet i H1 med publiken framför.
”Välkommen till NVS Global University Day 2023” hälsar Susanne Guidetti, ordförande i NVS internationella kommitté som anordnar dagen. Foto: Annika Clemes

Nyfikna medarbetare och studenter intog den stora föreläsningssalen H1. Där välkomnades alla av Susanne Guidetti, ordförande i NVS internationella kommitté. KI:s rektor Annika Östman Wernerson sände en digital hälsning från storskärm. Därefter blev det tänkvärd underhållning av Medis5. De bjöd på en interaktiv show med musik, film och teater som handlade om deras tolkning av FN, Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden.

Sedan höll Maria Rämgård, docent vid Malmö universitet en föreläsning om ojämlikhet i hälsa och deras arbete i forskningsprogrammet Jämlik hälsa - hälsofrämjande innovation i samverkan. Initiativet är ett aktionsforskningsinriktat deltagarstyrt- och utmaningsdrivet innovationsinriktat forskningsprogram som syftade till att skapa nya sätt att förbättra hälsa med befolkningen, i en stadsdel (Lindängen) i Malmö, där cirka 75 procent är första- och andra generationens migranter.

En förhandsvisning av ett Photovoice projekt med medforskare med intellektuell funktionsnedsättning presenterades i pausen. Utställningen ”Hållbarhetsmålen i Agenda 2030- vad betyder de för mig?” kommer att visas i mingelytan på ANA 23 den 19 oktober kl 13-17. Under minglet fanns utresande studenter tillgängliga för att berätta om sina upplevelser i Japan.

Efter pausen var det ytterligare en presentation av Parachute Local, en organisation där man som fysioterapeut kan arbeta som volontär med rehabilitering för barn I Etiopien.

Dagen avslutades med varmkorv och förfriskningar till vackra toner av Arytmica, MF:s världsensemble som spelade och sjöng.

 

 

Margareta Rämgård, docent vid Malmö universitet, tackas av efter sin föreläsning, av Vanja Berggren, omvårdnad.
Bildgalleri
+ 4 images