Publicerad: 2021-06-03 10:00 | Uppdaterad: 2023-06-13 12:16

Nationell covid-19-portal en viktig resurs för delning av data

Jordklot omringat av coronavirus
Den nationella covid-19-portalen har bidragit till ökat stöd för ett stort antal forskningsprojekt och publikationer. Foto: Getty Images

En svensk covid-19-dataportal har under nu ett års tid varit del av ett europeiskt nätverk för att främja datadelning och åtkomst av data-relaterade resurser. Dataportalen har nu varit i drift i ett år och har bidragit till ökat stöd för ett stort antal forskningsprojekt och publikationer.

Coronapandemin har gett upphov till en global sjukvårdskris vilket har ställt krav på snabb utveckling av både nya läkemedelsterapier och vaccin. Öppen delning av forskningsdata och kod för att accelerera covid-19-relaterad forskning har ökat möjligheterna att återanvända forskningsdata. Även fokus på att främja samarbeten har visat sig vara viktigt för att främja forskning och utveckling under året.

Den svenska covid-19-dataportalen var den första nationella portal som lanserades som en del av en europeisk datadelningsplattform på initiativ av Europeiska kommissionen. Där finns information, riktlinjer, verktyg och tjänster som forskare kan använda för att dela sina data. Portalen haft hittills över 20 000 användare, stöttat ett stort antal forskningsprojekt och samlat information och data från över 1300 covid-19-relaterade forskningspublikationer.

Dataportalen har utvecklats och drivs av SciLifeLab Data Centre och samarbetspartner på uppdrag av Vetenskapsrådet. SciLifeLab är ett samarbete mellan Karolinska Institutet (KI), KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.