Publicerad: 2013-08-26 00:00 | Uppdaterad: 2014-10-29 10:44

Molekyl i röda blodkroppar skyddar vid hjärtinfarkt

Forskare vid Karolinska Institutet har upptäckt att kväveoxid kan frigöras från röda blodkroppar och ha en skyddande effekt mot hjärtinfarkt. I en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS beskriver de en ny funktion hos de röda blodkropparna som kan ha betydelse för behandling av hjärtinfarkt.

Kväveoxid bildas i blodkärlsväggen och har en viktig funktion genom att öka blodflödet i kroppens organ, bland annat i hjärtats kranskärl. Resultat från senare års forskning antyder att även röda blodkroppar kan binda och leverera kväveoxid. Hittills har det varit oklart vad detta har för effekt, eftersom de röda blodkropparnas huvudsakliga funktion är att leverera syre till kroppens celler.

I den aktuella studien fann forskarna att röda blodkroppar från människa, råtta och mus har förmåga att frisätta kväveoxid och att denna frisättning regleras av enzymet arginas. Vid försök på möss visade det sig att skadan vid en hjärtinfarkt minskade betydligt när arginas blockerades i de röda blodkropparna. Den skyddande effekten mot hjärtinfarkt framkallades av kväveoxid som bildades i och frisattes från de röda blodkropparna.

– Resultaten visar på en ny funktion hos de röda blodkropparna, nämligen att de efter blockad av enzymet arginas har förmågan att producera och frisätta kväveoxid. Det kände vi inte till förut, och de här fynden kan ha betydelse för förståelsen av hur hjärtinfarkt uppstår och för framtida behandling vid hjärtinfarkt, säger professor John Pernow som lett studien.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland män och kvinnor i Sverige. Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av hjärtinfarkt. Studien har genomförts med stöd av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, Karolinska Institutet/Stockholms läns landstings Temacentrum för kardiovaskulära sjukdomar, Stockholms läns landstings ALF-projektmedel, Novo Nordisk Foundation, Torsten Söderbergs Stiftelse, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarestiftelse.

Publikation

Arginase regulates red blood cell nitric oxide synthase and export of cardioprotective nitric oxide bioactivity.
Yang J, Gonon A, Sjöquist P, Lundberg J, Pernow J
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2013 Sep;110(37):15049-54