Publicerad: 2015-11-03 11:28 | Uppdaterad: 2015-11-03 11:40

Möjlig biologisk funktion för alzheimerproteinet amyloid-beta

Amyloid-β-peptider, som tycks vara toxiska och misstänks ligga bakom Alzheimers sjukdom, har i själva verket en biologisk funktion, enligt en studie från Karolinska Institutet. Upptäckten, som publiceras i tidskriften Brain, kan bidra till att förklara varför de så kallade kolinerga signalsystemen är de första att skadas vid Alzheimers sjukdom.

Forskningen kring amyloid-β-peptider vid Alzheimers sjukdom har främst handlat om att de tycks vara toxiska och en del av orsaken till sjukdomen. Vid Alzheimers sjukdom påverkas särskilt kolinerg signalering via signalsubstansen acetylkolin på ett tidigt stadium, men varför det är så är ännu okänt.

Den aktuella studien tyder på att amyloid-β har en fysiologisk funktion och påverkar jämvikten av acetylkolin i hjärnan. Forskarna har upptäckt att amyloid-β bildar särskilda komplex, som de kallar BAβAC (BChE/AChE/Aβ/ApoE complex). I komplexet finns två olika enzymer som bryter ner aceylkolin vid kopplingarna, synapserna, mellan nervceller eller mellan nervceller och så kallade gliaceller.

– När amyloid-β binder till dem blir enzymerna hyperaktiva, så att signalsubstansen acetylkolin bryts ner snabbare. Det i sin tur skulle kunna förändra den funktionella statusen hos gliaceller, som astrocyter och oligodendrocyter, i hjärnan, säger Taher Darreh-Shori vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som har lett arbetet med studien.

Överraskade forskarna

Ett annat fynd som överraskade forskarna rör apolipoprotein-e4, ApoE, som är den bäst bekräftade genetiska riskfaktorn för alzheimers. Det är inte känt hur ApoE ökar sjukdomsrisken, men tidigare forskning har kopplat ApoE till bildningen av amyloid-β-plack i hjärnan hos patienter med alzheimers.

– Våra resultat pekar på att ApoE tvärtom håller amyloid-β lösligt i form av amyloid-ApoE-komplex, vilket i sin tur leder till ackumulering av reaktiva BAβA-komplex. Höga nivåer av ApoE verkar ha en patologisk påverkan på denna mekanism, vilket skulle kunna leda till den nedbrytning av de kolinerga nervbanorna som kännetecknar alzheimers, säger Taher Darreh-Shori.

Tillsammans med sina kollegor kommer han nu att undersöka om BAβA-komplexen skiljer sig åt mellan hjärnor från alzheimerdrabbade jämfört med friska, och om det är möjligt att motverka deras effekt.

Studien har finansierats med anslag från bland annat Åhlén-stiftelsen, Demensfonden Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Åke Wibergs stiftelse.

Publikation

Amyloid-β peptides act as allosteric modulator of cholinergic signaling through formation of soluble BaβACs
Rajnish Kumar; Agneta Nordberg, Taher Darreh-Shori
BRAIN, first published online: 2 November 2015, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/brain/awv318 awv318