Publicerad: 2021-02-04 08:01 | Uppdaterad: 2021-02-04 08:03

Michael Axenhus beviljad forskar-AT

I höstas blev Michael Axenhus, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, beviljad forskar-AT.

Michael Axenhus, sektionen för neurogeiatrik, NVS. Foto: Sektionen för neurogeriatrik.

 Du blev beviljad en forskar-AT, vad innebär det?

– AT är en utbildningstjänst som läkare genomgår innan dom får legitimation. Forskar-AT är en förlängd AT med extra forskningstid. Istället för dom vanliga 18 månaderna är en forskar-AT 30 månader lång. Forskar-AT är ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset och kan sökas av doktorander eller disputerade som har en forskningsverksamhet vid KI. 

Vad betyder det för dig?

– Det betyder att jag kan fortsätta min fortbildning som läkare samtidigt som jag har kontakt med och fortsätter driva mina forskningsprojekt på KI. Jag behöver inte välja mellan att fokusera på forskningen eller kliniken. 

Vad forskar du inom?

– Jag studerar nervdegeneration och återväxt. Mitt huvudsakliga fokus är presymtomatiska sjukdomsregulatorer av Alzheimers sjukdom. Jag jobbar en del med olika register, humanvävnad, djurmodeller, mikroskopi, mikrokirurgi, etc.

Hur länge har du varit vid KI?

– Jag gjorde min grundutbildning som läkare på KI och har varit här sedan 2015. Jag blev doktorand vid NVS förra året. 

Kontakt

Michael Axenhus Anknuten till Forskning