Publicerad: 2023-05-12 09:31 | Uppdaterad: 2023-05-12 09:35

MedH-forskare beviljas stort anslag från Mag-Tarmfonden

Idea money finance
Foto: Kseniya Hartvigsson

Forskare med projekt inriktade mot mag-tarm- och leversjukdomar får i år 2023 dela på totalt 1.25 miljoner kronor i anslag från Mag-Tarmfonden. Ett av de tre största anslagen på 250 000 kronor går till Magnus Holmer vid Karolinska Institutet.

Magnus Holmer och Ghada Nouairia, avdelningen för Gastroenterologi och Reumatologi vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH), tilldelas totalt 350 000 kronor av Mag-Tarmfonden i samband med Svenska Gastrodagarna den 10-12 maj, 2023.

Magnus Holmer tilldelas ett av de tre största anslagen på 250 000 kronor. Han forskar på att vidareutveckla den metod som idag används för att diagnostisera leverinflammation vid fettlever och belönas för projektet: "Kan en ny modell för bedömning av NASH förbättra möjligheten att prognostisera långsiktigt utfall vid NAFLD."

Ghada Nouairia tilldelas 100 000 kronor för projektet: "Genome-Scale DNA methylation in biliary tract cancers and primary sclerosing cholangitis".