Publicerad: 2019-02-20 11:09 | Uppdaterad: 2019-02-20 11:15

Lovande resultat i studie om regenerativ angiogenes på människa

Professor Kenneth Chien, photo: Ulf Sirborn.

Ett internationellt samarbete mellan forskare från universitetsvärlden och läkemedelsindustrin har i en tidig klinisk studie (fas 1a/b) visat att en typ av kemiskt förändrat budbärar-RNA (mRNA), som kodar för proteinet VEGF-A, har potential att användas i behandling på människor. Målet är att kunna återskapa blodkärl och öka blodflödet i vävnad där detta av någon anledning begränsats, så kallad angiogenes.

Partners i det aktuella samarbetet är AstraZeneca, Moderna Inc., Karolinska Institutet och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Resultaten, som bygger på en randomiserad, dubbelblind kontrollerad studie på män med typ 2-diabetes, har publicerats i vetenskapstidskriften Nature Communications.

Männen som deltog i studien injicerades med antingen placebo eller VEGF-A mRNA i huden på underarmen, och forskarna är nöjda med resultaten avseende säkerhet och farmakologiska effekter, till exempel på det lokala blodflödet efter injektionerna. VEGF-A står för vascular endothelial growth factor A och påverkar tillväxten av de celler som täcker blodkärlens insida, endotel.

Studien visade bland annat på att injektionen med VEGF-A mRNA ledde till ökad produktion av VEGF-A-protein. Resultaten var samstämmiga över samtliga behandlade områden och proteinnivåerna hos gruppen som fått det aktiva preparatet var högre än hos kontrollgruppen upp till 24-26 timmar efter behandlingen. Det gick också att se ett ökat blodflöde i behandlade områden upp till sju dagar efter en injektion. Den enda negativa bieffekten som rapporterades var milda reaktioner runt injektionsområdet.

Viktig milstolpe

– Det här är en viktig milstolpe när det gäller forskning om mRNA-terapier, eftersom vi börjar få svar på många av de frågor som rör leverans av mRNA i mänsklig vävnad, till exempel angående varaktighet och proteinnivåer och mRNA-teknikens möjligheter. Våra data visar att den här metoden kan komma att få betydelse för patienter med hämmat blodflöde, såsom vid hjärtsjukdom och diabetes eller andra vaskulära komplikationer, säger Kenneth Chien, professor vid Karolinska Institutets institutioner för cell och molekylärbiologi respektive medicin Huddinge, i ett pressmeddelande.

Han står med som medförfattare till den nu publicerade studien men är också en av de vetenskapliga grundarna till företaget Moderna och även hjärnan bakom konceptet med kemiskt förändrat mRNA.

Forskarna arbetar nu med en så kallad fas 2a-studie, där injektioner med VEGF-A mRNA ges till patienter som genomgår bypass-operation på grund av åderförkalkning i hjärtats kranskärl. Den aktuella studien har finansierats av AstraZeneca. Den här nyhetsartikeln bygger på ett pressmeddelande från Moderna, som är börsnoterat på Nasdaq.

Publikation

Intradermal Delivery of Modified mRNA Encoding VEGF-A is Well Tolerated and Transiently Enhances Basal Skin Blood Flow in Patients with Type 2 Diabetes
Li-Ming Gan, Maria Lagerström-Fermér, Leif G Carlsson, Cecilia Arfvidsson, Ann-Charlotte Egnell, Anna Rudvik, Magnus Kjaer, Anna Collén, James D Thompson, John Joyal, Ligia Chialda, Thomas Koernicke, Rainard Fuhr, Kenneth R Chien, Regina Fritsche-Danielson
Nature Communications, online 20 January 2019, doi: 10.1038/s41467-019-08852-4