Publicerad: 2013-12-06 11:34 | Uppdaterad: 2014-02-05 13:42

Lovande resultat för svensk cancerläkemedelskandidat

En ny studie gjord på Dana-Farber Cancer Institute vid amerikanska Harvard Medical School i samarbete med forskare vid KI visar mycket lovande resultat för behandling av cancerformen multipelt myelom. Den aktuella läkemedelskandidaten har tidigare identifierats vid KI och sedan vidareutvecklats tillsammans med ett svenskt företag. Forskningen är så lovande att man tillsammans med Harvard nu fortsätter samarbeta mot kliniska prövningar på patienter.

Tidskriften Blood publicerar en ny studie om en läkemedelskandidat för multipelt myelom, en cancerform som drabbar cirka en procent av alla tumörpatienter. I Sverige drabbas ungefär 600 personer per år av denna sjukdom. Multipelt myelom är en allvarlig sjukdom och det finns ett stort medicinskt behov av nya terapier, särskilt för alla de patienter vars tumörceller har blivit resistenta, (motståndskraftiga) mot nuvarande behandling.

– Fyndet att vår substans är effektiv på multipelt myelomceller resistenta mot konventionell terapi är mycket lovande för framtiden. Vi har nu stora förhoppningar att tillsammans med Harvard Medical School kunna utveckla en effektiv behandling, säger Stig Linder, professor vid institutionen för onkologi och patologi vid Karolinska Institutet.

I studien visas att läkemedelskandidaten, kallad VLX1570, hämmar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden i prekliniska multipla myelommodeller. Exakt hur läkemedelskandidaten verkar identifierades tidigare vid Karolinska Institutet (Nature Medicine, 2011). Förenklat kan sägas att tumörceller är känsligare än normala celler för störningar i det maskineri som bryter ned defekta proteiner. Blockering av detta maskineri framkallar programmerad celldöd, eller "apoptos", av tumörcellerna.

– Vi visar här att läkemedelskandidaten avdödar multipelt myelomceller från cancerpatienter. Dessutom är substansen effektiv mot myelomceller som utvecklat resistens mot det kliniskt använda läkemedlet bortezomib, berättar Stig Linder.

Forskningen har finansierats av amerikanska NIH, American Cancer Society, Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Alex och Eva Wallströms stiftelse, Åke Olssons stiftelse, Radiumhemmets forskningsfonder, SSF och Vivolux AB.

Läs mer i ett pressmeddelande om studien

Publikation

A novel small molecule inhibitor of deubiquitylating enzyme USP14 and UCHL5 induces apoptosis in multiple myeloma and overcomes bortezomib resistance.
Tian Z, D'Arcy P, Wang X, Ray A, Tai Y, Hu Y, et al
Blood 2014 Jan;123(5):706-16