Publicerad: 2018-07-04 06:00 | Uppdaterad: 2022-01-14 16:29

Lösningsmedel och rökning kopplas till ökad risk för MS

Personer med vissa genvarianter som är kopplade till multipel skleros (MS) har mycket större risk att insjukna i MS om de även har exponerats för färg, lack eller andra lösningsmedel, visar en studie från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Neurology. Om de dessutom varit rökare mångdubblas sjukdomsrisken.

Anna Hedström, forskare IMM Foto: N/A

Studien visar att exponering för målningsprodukter eller andra lösningsmedel var kopplat till 50 procents ökad risk för MS. Personer som både exponerats för lösningsmedel och var bärare av vissa kända MS-genvarianter hade tio gånger högre sjukdomsrisk än personer utan dessa riskfaktorer.

Personer med dessa genvarianter, som utöver att ha blivit exponerade för lösningsmedel även rapporterat att de varit rökare, hade hela 30 gånger högre sjukdomsrisk än personer som saknade alla dessa tre riskfaktorer. Hur de olika faktorerna interagerar för att ge en mycket högre risk för MS än vad de gör var för sig är ännu inte känt.

– Det är möjligt att både rökning och exponering för lösningsmedel orsakar inflammation och irritation i lungorna som leder till en immunreaktion, vilket i sin tur ökar risken att insjukna i MS. Det här är något som vi behöver forska mer om, säger studiens förstaförfattare Anna Karin Hedström, forskare vid Institutet för miljömedicin och institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet.

5 000 deltog i studien

Studien omfattade drygt 2 000 personer som nyligen diagnostiserats med MS och närmare 3 000 personer utan MS som matchades med avseende på ålder och kön. Deltagarnas blod analyserades för att ta reda på vilka varianter av de så kallade HLA-antigenerna de bar på. De fick också svara på frågor om rökning och exponering för organiska lösningsmedel, målningsprodukter eller lack. En svaghet med studien är att deltagarna kan ha haft svårt att minnas hur exponeringen sett ut. Eftersom det är en observationsstudie kan inte heller några säkra slutsatser om orsakssamband dras.

Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, AFA Försäkring, Hjärnfonden och Neuro.

Publikation

”Organic solvents and MS susceptibility; interaction with MS risk HLA genes”
Anna Karin Hedström, Ola Hössjer, Michail Katsoulis, Ingrid Kockum, Tomas Olsson, Lars Alfredsson.
Neurology, online 3 juli 2018. doi: 10.1212/WNL.0000000000005906