Publicerad: 2023-03-08 14:27 | Uppdaterad: 2023-03-08 14:27

Livshotande biverkningar av nya immunterapier kartlagda

Författare Marcus Skribek, Ulrika Harmenberg, Lisa Liu och Marco Gerling
Författarna: Marcus Skribek, Ulrika Harmenberg, Lisa Liu och Marco Gerling. Foto: Marco Gerling

Immunterapi har visat sig avsevärt förbättra överlevnaden vid vissa typer av cancer. Men hos vissa patienter kan denna behandling leda till en överaktivering av immunförsvaret, vilket kan vara livsfarligt. I en nyligen genomförd litteraturgranskning, har forskare vid Karolinska Institutet kunnat identifiera potentiella terapier, som kan göra det möjligt att fortsätta med immunterapi, trots svåra biverkningar.

Immunterapi kan avsevärt förbättra överlevnaden vid cancer. Men hos vissa patienter kan det leda till en farlig överaktivering av immunförsvaret. Denna sällsynta biverkning upptäcktes först vid storskalig klinisk användning av immunterapi,men inte i tidigare kliniska prövningar eller djurförsök.

För att bättre förstå denna överaktivering analyserade Lisa Liu, Marco Gerling, och deras kollegor data från alla publicerade internationella rapporter om denna biverkning efter immunterapi mot cancer. Deras resultat visar att potentiellt livshotande inflammationer förekommer oftare än man tidigare trott, och att de kan behandlas med befintliga läkemedel, såsom steroider eller antiinflammatoriska terapier som vanligtvis används vid reumatoid artrit.

“Det ska bli spännande att följa upp resultaten av vår systematiska litteraturgranskning, säger Marco Gerling vid institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet och huvudförfattare.

"Vi tror att hämning av en specifik inflammatorisk molekyl, interleukin-6, skulle kunna göra det möjligt för våra patienter att fortsätta med immunterapi, trots stark systemisk aktivering av immunförsvaret", fortsätter han. "Men, vi behöver mer data som stödjer användningen av interleukin-6-hämmare i detta sammanhang. Vi vill också passa på att tacka Narcisa Hannerz och Sabine Gillsund från Karolinska universitetsbiblioteket för deras ovärderliga hjälp med att hitta artiklar till denna undrsökning.