Publicerad: 2021-01-07 10:46 | Uppdaterad: 2021-02-03 13:41

Lisbet Meurling vid CLINTEC tilldelas 3,9 miljoner från AFA Försäkring

Doktorer och sjuksköterskor omfamnar varandra.
Foto: Getty Images

Intensivvård i samband med covid-19—stress, samarbete och säkerhetsklimat—En studie av personal och chefer inom intensivvården under och efter pandemin kan ge kunskap som kan användas både vid hög arbetsbelastning och vid framtida omställningar orsakade av extremsituationer.

Covid-19 pandemin innebär unikt stor belastning på sjukvården. Ökningen av antalet intensivvårdsplatser har varit exceptionell.  De stressorer som är normalt förekommande inom intensivvårdsverksamhet, såsom vid toppar av hög arbetsbelastning och införande av ny teknisk utrustning, ökar markant när patientmängden överskrider resurserna.

  — Vi vill studera ordinarie, extra inkallad personal samt chefer under och efter pandemin avseende arbetsrelaterad stress, etisk stress, uppfattning om samarbets- och säkerhetsklimat samt interprofessionellt samarbete, personalomsättning och sjukskrivningsfrekvens. Uppnådd kunskap kan användas både vid hög arbetsbelastning samt vid framtida omställningar orsakade av extremsituationer, säger Lisbet Meurling.

Till pressmeddelandet "Tretton nya covid-19-projekt får forskningsfinansiering" på AFA Försäkrings hemsida.