Publicerad: 2022-06-15 15:41 | Uppdaterad: 2023-02-02 10:30

Leversjukdom i slutstadiet – en klinisk epidemiologisk studie i Ghana

Terminal leversjukdom (ESLD), inklusive avancerad levercirros och primär levercancer, är det sista stadiet av långvarig skada på levern orsakad av riskfaktorer som kronisk viral hepatit och leversjukdom orsakad av alkohol. Globalt är det en hög sjukdomsbörda och dödlighet, särskilt i afrikanska länder söder om Sahara (SSA) så som Ghana, där den primära orsaken till Hepatocellulärt carcinom (HCC) och levercirros är infektion med hepatit B-virus (HBV).

Illustration av levern i människa
Photo: Getty Images

För att förbättra situationen med ESLD i Ghana och SSA är epidemiologiska data om patientegenskaper, utmaningar med diagnos och hantering och dödlighetsuppskattningar nödvändiga för att kunna införa välriktade och lämpliga insatser.

I sin avhandling har Yvonne Ayerki Nartey vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik studerat den kliniska epidemiologiska profilen hos patienter med levercirros och primära levercancer och undersökt dödlighetsbördan orsakad av ESLD i Ghana. I sina studier undersökte Yvonne också de utmaningar som är förknippade med testning samt den epidemiologiska bördan av hepatit B-virusinfektion, som är den vanligaste riskfaktorn för ESLD i Ghana. Hon har också studerat vårdkvaliteten på den näringsvård som ges till cirrospatienter.

Kan du berätta något om de viktigaste resultaten i din avhandling?

–Våra studier bekräftade att många relativt unga diagnosticeras och att sjukdomen är i ett framskridet stadium då man ser levercirros och levercancerfall i Ghana, jämfört med icke-afrikanska populationer. Dessutom visade våra studier på sambandet mellan hepatit B-virusinfektion och ESLD och att ungefär 8% av dödsfallen i den vuxna befolkningen i Ghana berodde på leverrelaterade orsaker. I min avhandling visar jag också att det saknas lokala riktlinjer för näringsvård av patienter med levercirros i Ghana.

Varför valde du att forska om just detta?

–ESLD är en ledande orsak till dödlighet i den vuxna befolkningen i Ghana, och epidemiologiska data behövs för att driva utvecklingen av lokala riktlinjer och policyer för att förebygga och hantera detta.

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

–Jag anser att studier av kostnadseffektiva biomarkörer och icke-invasiva tester för tidig upptäckt av leverfibros och levercancer är en viktig väg framåt. Vidare behövs molekylär-epidemiologiska studier av ESLD, till exempel av den roll tarmens mikrobiom spelar i utvecklingen av cirros och primär levercancer i afrikanska populationer, för att bättre förstå sjukdomens utveckling och uppkomst. Detta krävs också för att kunna få fram strategier för att begränsa sjukdomens utveckling. Jag tror också att studier av nya riskfaktorer och sådan som inte undersökts tillräckligt, som Helicobacter pylori-infektion eller aflatoxinexponering behövs för att minska förekomsten av ESLD i Afrika.

Avhandlingen

A clinical epidemiological study on end-stage liver disease in Ghana.

Yvonne Nartay. Karolinska Institutet (2022), ISBN: 978-91-8016-621-8