Publicerad: 2023-09-08 10:29 | Uppdaterad: 2023-09-11 15:09

Levercancer och allvarlig leversjukdom vanligare om fettlever finns i familjen

Fett ackumulerat i leverceller
Fett ackumulerat i leverceller. Foto: Getty Images

Även familjemedlemmar till personer med metabolt orsakad fettlever har en ökad risk att utveckla levercancer och avlida av leverrelaterade sjukdomar. Detta skulle kunna innebära att även närstående är betjänta av de livsstilsråd som idag endast ges till patienter. Det menar forskare vid Karolinska Institutet som kan visa sambandet i en rikstäckande studie publicerad i Journal of Hepatology.

Personer med metabolt orsakad fettlever har en förhöjd risk att utveckla och avlida i levercancer. Fettlever är idag den främsta orsaken till att levercancer ökar snabbt. Men nu visar forskare vid Karolinska Institutet att även nära släktingar och partners har en förhöjd risk att drabbas av leverrelaterade sjukdomar.

Bör utvärdera nyttan med screening

Porträtt på Fahim Ebrahimi
Fahim Ebrahimi, postdoc. Foto: Gunilla Sonnebring

– Patienter med metabolt orsakad fettlever bör inte behandlas isolerat utan rekommendationer om livsstilsförändringar bör ges till både släkt och familj. Dessutom talar vår studie för att man bör utvärdera nyttan med screening av nära släktingar med ytterligare riskfaktorer, säger studiens försteförfattare Fahim Ebrahimi, läkare och forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Forskarna har använt sig av den så kallade ESPRESSO-kohorten som bland annat innehåller information om alla leverbiopsier tagna i Sverige från 1965 och framåt. Där fann de knappt 12 000 personer med biopsiverifierad MASLD (”Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease”, tidigare kallat NAFLD, se faktaruta). Till var och en av dessa matchades upp till fem kontrollpersoner. Därefter identifierades nära släktingar (föräldrar, syskon och barn) till båda grupperna liksom partners. Totalt omfattar studien närmare 250 000 nära släktingar och 57 000 partners.

Följdes i upp till 50 år

Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Jonas F. Ludvigsson, professor. Foto: Pavel Koubek (Icon Photography)

Med en uppföljningstid på, i snitt, 17,6 år, där vissa individer följdes så länge som 50 år, fann forskarna att nära släktingar till MASLD-patienter löpte en 80 procent ökad risk att drabbas av levercancer jämfört med kontrollerna. Men levercancer är en relativt ovanlig sjukdom vilket gör att den absoluta riskökningen att drabbas är betydligt lägre. Enligt forskarna är den absoluta riskökningen under 20 års tid 0,11 procent.

– Det innebär att ytterligare en av 900 nära släktingar till patienter med MASLD utvecklar levercancer under en 20-årsperiod. Så den absoluta risken är liten. Men på populationsnivå är den ändå relevant, säger studiens sisteförfattare Jonas F. Ludvigsson, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet.

Miljöfaktorer spelar in

Partners till MASLD-patienterna hade klart förhöjda risker att drabbas av allvarlig leversjukdom som till exempel cirros (skrumplever) och död.

– Detta bekräftar att det finns en tydlig ärftlighet i metabolt orsakade fettleversjukdomar, men också att miljöfaktorer, som en delad livsstil, spelar en viktig roll, säger Fahim Ebrahimi.

Forskningen finansierades av Swiss National Science Foundation (SNSF) och Karolinska Institutet. Fahim Ebrahimi, Hannes Hagström och Jonas F. Ludvigsson har alla haft ekonomiska relationer till olika läkemedelsbolag, främst i form av forskningsstöd för andra, orelaterade, studier, men även för rådgivande funktioner.

Publikation

“Familial Coaggregation of MASLD with Hepatocellular Carcinoma and Adverse Liver Outcomes: Nationwide Multigeneration Cohort Study”, Fahim Ebrahimi, Hannes Hagström, Jiangwei Sun, David Bergman, Ying Shang, Wen Yang, Bjorn Roelstraete, Jonas F. Ludvigsson, Journal of Hepatology, online 28 augusti 2023, doi: 10.1016/j.jhep.2023.08.018.

Fakta

Man räknar med att var fjärde vuxen individ i världen är drabbad av metabolt orsakad fettlever, MASLD (Metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease), tidigare kallad NAFLD (Nonalcoholic fatty liver disease). De allra flesta är dock helt omedvetna om att de är drabbade. Utmaningen för vården ligger i att hitta den mindre andel personer som också utvecklar en allvarlig leverskada som fibros, cirros eller cancer. Ett prioriterat mål är därför att hitta sätt att tidigt kunna identifiera de individer som löper störst risk att drabbas. Den aktuella studien visar några lättidentifierade riskgrupper. Källa: Fahim Ebrahimi