Publicerad: 2021-06-28 08:42 | Uppdaterad: 2021-09-06 08:48

Lettlands president på besök vid Karolinska Institutet

KI:s rektor tillsammans med Lettlands president och delegation går ned för trappa utanför Aula Medica.
Lettlands president besökte KI i samband med ett tvådagarsbesök i Sverige. Foto: Chancery of the President of Latvia

Den 22 juni besökte H.E. Lettlands president Egils Levits med delegation Karolinska Institutet. Besöket på gjordes i samband med ett officiellt tvådagarsbesök i Sverige.

I år är det 100 år sedan Sverige och Lettland upprättade diplomatiska förbindelser för första gången och 30 år sedan de kunde återupprättas. Med anledning av det besökte president Levits med delegation Sverige. Under besöket träffade presidenten H.M. Konungen i audiens samt statsminister Stefan Lövfen och talman Andreas Norlén i riksdagen. Delegationen åkte även till Uppsala.

Från vänster: Indriķis Muižnieks, Lettlands president Egils Levits och KI:s rektor Ole Petter Ottersen Foto: Chancery of the President of Latvia

På KI välkomnades president Levits av rektor Ole Petter Ottersen som presenterade verksamheten, samverkan med Karolinska universitetssjukhuset samt internationella samarbeten med fokus på Lettland. Under förmiddagsmötet hölls även anföranden av Indriķis Muižnieks, rektor för University of Latvia.

Andra medverkande var professor Jonas Bergh, som presenterade cancerforskning vid KI och Karolinska Comprehensive Cancer Center, och professor Lars Engstrand, som bland annat redogjorde för den snabba utvecklingen av kapaciteten för PCR-tester vid covid-19 som sattes upp i början av pandemin.

Besöket avslutades med att ett samarbetsavtal mellan Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) och University of Latvia undertecknades.