Publicerad: 2024-01-23 17:03 | Uppdaterad: 2024-01-23 17:22

Laura-Alina studerar KI:s Erasmus Mundus masterprogram om folkhälsa i katastrofer

Masterprogrammet är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, Universidad de Oviedo i Spanien och University of Nicosia på Cypern.

Laura-Alina Fabich student under ett utbyte.
Laura-Alina Fabich under ett utbyte på masterprogrammet om folkhälsa i katastrofer. Foto: Privat

Laura-Alina Fabich befinner sig just nu i Lima i Peru där hon gör sin praktik på Pan American Health Organization vid WHO. Hon läser programmets tredje termin och har redan hunnit vara en termin i Oviedo i Spanien, där hon studerade riskbedömningar och naturkatastrofer, och en termin på KI där fokus var hälsoinsatser vid katastrofer. 

Laura-Alina Fabich, student vid masterprogrammet om folkhälsa i katastrofer.
Laura-Alina Fabich, student vid masterprogrammet om folkhälsa i katastrofer. Foto: Privat

Hur kom det sig att du började studera just katastrofer? 

– Jag är intresserad av katastrofer och naturkatastrofer, särskilt de som inträffar i konfliktdrabbade miljöer och som är orsakade av människor på något sätt. Jag hade även jobbat med sök- och räddningsinsatser och ville lära mig mer om humanitära frågor som det här masterprogrammet fokuserar på. Det har jag saknar under tidigare studier, säger Laura-Alina Fabich.

Kan du berätta lite om din bakgrund? 

– Jag studerade Global nutrition och hälsa på Köpenhamns universitet där jag också gjorde utbytesstudier om mänskliga rättigheter. Jag har också några års erfarenhet av att arbeta i humanitära miljöer, främst med sök- och räddningsinsatser vid Medelhavet. Sedan gjorde jag ett års praktik på Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) innan jag började på Erasmus Mundus masterprogrammet i folkhälsa i och katastrofer.

Vad tycker du har varit bäst med programmet hittills?

– För mig är styrkan med programmet dess internationella miljö och privilegiet att studera tillsammans med studenter från olika bakgrunder och olika discipliner. Alla bidrar med olika perspektiv och insikter vilket har varit det absolut mest givande för mig. En stor fördel är också att de flesta av våra föreläsare, även de med olika bakgrund, är aktiva inom området och arbetar för forskningsinstitut, organisationer eller FN. Vi har till exempel haft föreläsare från Läkare utan gränser, Röda korset, Internews, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och Världshälsoorganisationen (WHO) för att nämna några.

Vet du vad du vill göra efter studierna?

– I somras arbetade jag med ett hälsonätverk som heter Cecosesola och finns i Venezuela. Den här erfarenheten inspirerade mig till att vilja forska inom självorganiserade hälsoaktörer och jag planerar att doktorera härnäst. Jag hoppas också kunna arbeta med internationella frivilligorganisationer, till exempel Oxfam eller Läkare utan gränser i konflikt- och katastrofdrabbade miljöer framöver.

Kort om Erasmus Mundus Master Programme in Public Health in Disasters

  • Masterprogrammet är tvärvetenskapligt och ett samarbete mellan Oviedos universitet i Spanien, Medical University of Nicosia på Cypern och Karolinska institutet. 
  • Det är KI:s enda Erasmus Mundus Masterprogram. 
  • Programmet ger studenter en förståelse för hur risken för katastrofer kan förebyggas, och hur riktade initiativ inom folkhälsa kan användas i katastrofer och katastrofberedskap.
  • Studenter kan söka Erasmus Mundus stipendium som täcker deltagaravgifter och är ett bidrag för rese- och installationskostnader samt uppehälle under hela studieprogrammet. 
  • Ansökan till programmen är öppen fram till 31 januari 2024