Publicerad: 2023-09-05 13:14 | Uppdaterad: 2023-09-05 13:17

KI:s enda Erasmus Mundus Masterprogram kommer fortsätta att utbilda studenter i folkhälsa i katastrofer

Två studenter, en man och en kvinna, sitter med ryggen mot kameran och tittar på en white board som deras lärare pekar på
Erasmus Mundus Master Public Health in Disasters Foto: Åsa Svensson

KI:s enda Erasmus Mundus Masterprogram, Public Health in Disasters (Folkhälsa i katastrofer), kommer att fortsätta, efter att samarbetsavtalet mellan de tre partnerna som driver programmet, KI, Universidad de Oviedo och the University of Nicosia, förnyats. Kursledarna ser fram emot att fortsätta ge studenter de senaste verktygen för att arbeta med folkhälsa i katastrofer, samt forska inom området. Med den nya utformningen av programmet kommer dessutom samtliga studenter att komma till KI.

Masterprogrammet startade 2013 och är för närvarande ett samarbete mellan Kunskapscentrum för global katastrofmedicin på KI, Unit for Research in Emergency and Disaster på Universidad de Oviedo och the Department of Primary Care and Population Health på University of Nicosia. Tack vare de tre partneruniversitetens samarbete kan Masterprogrammet erbjuda en unik utbildning av högsta kvalitet inom området folkhälsa i katastrofer. Programmet ger studenter en förståelse för hur risken för katastrofer kan förebyggas, och hur bättre och mer riktade initiativ, grundade i folkhälsa, kan användas i katastrofer och katastrofberedskap. Det förbereder dem för ett antal yrkesmöjligheter, samt för att fortsätta med forskning inom ämnet.  

– Bland det roligaste med att jobba med programmet är att se hur många studenter som sedan gått vidare till att jobba med katastrofhjälp i sina hemländer eller utomlands, och även hur många som fortsatt med att forska och därigenom bidragit till utveckling av ämnet i sig. Det visar hur användbart och relevant det vi lär ut är, säger programdirektör Anneli Eriksson.

Ny utformning gör att alla studenter kommer till KI

En förändring efter av att programmet förnyas är att utformningen kommer att se lite annorlunda ut. Istället för att först studera på Universidad de Oviedo och sedan dela resten av tiden mellan antingen KI eller University of Nicosia, kommer nu samtliga studenter att studera på alla tre universitet. Studenter som studerar enligt programmets nuvarande utformning är för närvarande på KI, där några även kommer att fortsätta med att skriva sin uppsats nästa år. Den första gruppen som studerar enligt det nya formatet kommer till KI 2025.

Anneli Eriksson ser frame mot att välkomna alla studenter som läser programmet till KI och fortsätta samarbetet med de två partneruniversiteten.

– För att säkerställa att vår undervisning fortsätter att vara relevant och genomförs på ett sätt som gör att de tre partneruniversitetens kompetenser kommer till största möjliga nytta, bestämde vi oss för att göra den här omstruktureringen av programmets utformning. Det är vi alla väldigt nöjda med.

Erasmus Mundus Masterprogrammet Public Health in Disasters är öppet för behöriga sökande från hela världen.