Publicerad: 2023-09-08 13:26 | Uppdaterad: 2023-09-08 13:26

Läkare och arbets- och fysioterapeuter diplomerade i demens av Drottningen

KI:s rektor Annika Österman Wernerson, och Drottningen med kursledningen vid KI och examinerade Silvialäkare.
KI:s rektor Annika Österman Wernerson och Drottningen, med kursledningen vid KI och examinerade Silvialäkare. Foto: Yanan Li

På Drottningholms Slottsteater diplomerades den 5 september 2023 fem läkare, 10 arbetsterapeuter och 10 fysioterapeuter i en högtidlig diplomeringsceremoni med H.M. Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets magisterutbildningar om demens som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

4 personer
Från vänster: blivande Silviaarbetsterapeut Kimmo Viljamaa, blivande Silviafysioterapeut Viktor Källtén, Anna-Karin Welmer, kursledare och lektor i fysioterapi och Anna Brorsson, kursledare, med dr. och arbetsterapeut. Foto: Susanna Sjunneryd

Vid ceremonin på Drottningholms Slottsteater tilldelades de examinerade även titeln Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut. Magisterutbildningarna i demensvård ges på engelska och har haft deltagare från hela världen. Det finns nu totalt 76 yrkesverksamma läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter från bland annat Sverige, Mexiko, Japan och Tyskland som genomgått magisterutbildningarna från KI.   

”De som genomgår KI:s magisterutbildningar i demensvård blir viktiga kunskapsbärare vad gäller att förstå, tolka, behandla och följa upp en av våra största hälsoutmaningar” sa Annika Östman Wernerson, Karolinska Institutets rektor, under sitt tal.  

Geriatriker och Silivialäkare Alejandro Javier Garza Martinez under sitt tal.
Geriatriker och Silivialäkare Alejandro Javier Garza Martinez under sitt tal. Foto: Yanan Li

Den första Silvialäkaren från Latinamerika, geriatriken Alejandro Javier Garza Martinez, från Mexiko, är en av kursdeltagarna som diplomerades under ceremonin. Under sitt tal sa han att det var en stor ära och en väldigt betydelsefull dag för honom och att han är väldigt nöjd med sitt val att fortbilda sig inom området demensvård vid Karolinska Institutet.  

Magisterutbildningarna i demensvård är på 60 högskolepoäng och ges helt på distans. De riktar sig till arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare. Nästa omgång startar i november 2023.