Publicerad: 2021-01-06 23:09 | Uppdaterad: 2021-01-10 14:01

Låg risk för intensivvård för covid-19 bland barn

Två barn i superhjältekläder som leker på en äng.
Foto: Getty Images.

Som ett av få länder höll Sverige sina grundskolor och förskolor öppna under pandemivåren 2020. Hittills finns lite forskning om vilka konsekvenser öppna skolor kan ha för risken att barn drabbas av svår covid-19. Nu visar en studie från Karolinska Institutet att ett barn per 130 000 fick vård på intensivvårdsavdelning på grund av covid-19 under mars till juni när grundskolorna var öppna. Arbetet har publicerats som ett brev till redaktören i New England Journal of Medicine.

Mer än 80 miljoner människor har hittills insjuknat i covid-19 och närmare två miljoner människor har dött i sjukdomen världen över. Många länder har stängt ner delar av samhället för att minska smittspridningen. En sådan åtgärd har varit att stänga skolor.

Enligt FN-organet UNESCO har skolor i 195 länder varit helt eller delvis stängda. Fortfarande är skolor för hundratals miljoner barn nedstängda runt om i världen. I Sverige infördes distansundervisning på gymnasieskolorna, men inte på grundskolor och förskolor som hölls öppna.

Covid-19 och MIS-C undersöktes

Hittills har det saknats data på hur öppna skolor påverkar risken för svår covid-19 bland barn. Mot den bakgrunden har forskare vid Karolinska Institutet genomfört en registerstudie kring hur många barn mellan 1 och 16 år som under våren vårdades på intensivvårdsavdelning, IVA, med covid-19, eller så kallat multiinflammatoriskt syndrom, MIS-C, som kopplats till covid-19.

Jonas Ludvigsson. Photo: Alexander Donka
Jonas F. Ludvigsson. Foto: Alexander Donka.

Mellan 1 mars och 30 juni 2020 vårdades 15 barn med covid-19 eller MIS-C vid svenska intensivvårdsavdelningar. 

– Det motsvarar 0.77 IVA-vårdade per 100 000 barn i åldersgruppen. Fyra av barnen hade underliggande sjukdomar. Inget av barnen dog inom två månader efter sin IVA-vistelse, säger Jonas F. Ludvigsson, barnläkare vid Örebro universitetssjukhus och professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, och studiens försteförfattare.

Fyra dagar på IVA

Av de 15 barnen hade sju MIS-C. Fyra barn vårdades i respirator. Den vanligaste vårdtiden på IVA var fyra dagar.

– Att svår covid-19, i detta fall definierat som behov av IVA-vård, är så pass ovanligt bland barn trots öppna skolor under pandemin är mycket glädjande. Nästa steg blir att följa upp barn som vårdats på IVA för covid-19 för att se om de blir helt friska. Min känsla är att barn som blivit svårt sjuka i MIS-C verkar återhämta sig helt så småningom, säger Jonas F. Ludvigsson.

Studien möjliggjordes genom ett samarbete mellan svenska intensivvårdsregistret och svenska barnreumaregistret. Jonas F. Ludvigsson leder en annan studie på uppdrag av det svenska IBD-kvalitetsregistret, SWIBREG. Den studien har erhållit finansiering från Janssen. Det finns inga andra rapporterade intressekonflikter.

Publikation

“Open schools, COVID-19 and child and teacher morbidity: A nationwide study”. Jonas F. Ludvigsson, Lars Engerström, Charlotta Nordenhäll, Emma Larsson. New England Journal of Medicine, online 6 januari 2021, doi: 10.1056/NEJMc2026670.