Publicerad: 2023-12-27 09:40 | Uppdaterad: 2023-12-27 12:55

Låg leverkunskap bland allmänheten

Leverläkare berättar att allmänhetens kunskapsnivå om levern är förvånansvärt låg. I en studie bekräftas bilden.

Staffan Wahlin, foto: Linnea Bengtsson
Staffan Wahlin, foto: Linnea Bengtsson

Text: Annika Lund, för Medicinsk Vetenskap nr 4, 2023  | Tema: Levern

Det har tidigare undersökts vad leverpatienter kan om sin sjukdom, men det finns få eller inga studier om vad allmänheten faktiskt vet. Därför tillfrågades 500 svenskar ur normalbefolkningen via en enkät om vad de vet, tror och tycker om levern och dess sjukdomar. Studiedeltagarna speglade svensk allmänhet vad gäller ålder, kön, inkomst och utbildning.

Nära var tredje person tror att levern producerar urin (fel) och var femte tror att man kan leva helt utan lever (också fel). En fjärdedel vill placera levern i bröstkorgen, 6 procent tror att både buken och bröstkorgen är fel plats för levern.

Få pratar om leverhälsa

En majoritet pratar sällan eller aldrig om sin leverhälsa med sin läkare. En av fem pratar inte med vänner heller, främst eftersom blotta samtalsämnet kan öppna för misstanken att man har alkoholproblem.

Sex av tio skriver under på att leversjukdom är skamlig. Endast psykisk ohälsa och fetma anses mer stigmatiserande än skrumplever, som enligt var tredje person alltid beror på alkohol.

Generellt kan man säga att yngre personer är mindre kunniga om levern samtidigt som de är mindre benägna att se leverproblem som stigmatiserande. Och generellt sett verkar utbildningsnivå vara mindre viktig för kunskapsnivån. 

Varför är det här ett problem?

– Det är ett problem att människor inte vet vilka risker de tar med sin livsstil och inte förstår när de ska söka vård. Det är också ett problem att människor som har en leversjukdom inte känner sig fria att prata om det eftersom de är så trötta på att alla tror att de dricker för mycket alkohol. I nästa led är det ett problem att alkoholmissbruk är så stigmatiserat, säger leverläkaren Staffan Wahlin, som forskar vid institutionen för medicin, Huddinge vid Karolinska Institutet. 

Vad tycker du behöver göras?

– Kunskaperna behöver höjas på tre fronter: hos patienter, hos allmänheten och inom vården. Vi träffar gång på gång patienter som fått höra av andra läkare att de ska dra ned på alkohol när de i själva verket har en behandlingsbar leversjukdom som inte alls har med alkohol att göra, som till exempel den ärftliga sjukdomen hemokromatos, där tarmen tar upp för mycket järn som sedan lagras i levern som skadas. Sjukdomen är behandlingsbar om man hittar den i tid, men ibland kan sjukdomen ha gått mycket långt när de kommer till oss. Det är sorgligt och upprörande. Förhöjda levervärden ska tas på allvar och behöver förklaras med en korrekt diagnos.

Liver health literacy and social stigma of liver disease: A general population e-survey.
Wahlin S, Andersson J
Clin Res Hepatol Gastroenterol 2021 Sep;45(5):101750