Publicerad: 2018-05-21 10:29 | Uppdaterad: 2021-11-26 13:38

"Kursen fyller ett stort behov"

Två deltagare berättar mer om kursen Avancerad träningsfysiologi.

Forskning i träningsfysiologi går framåt i snabb takt. Vad säger de senaste rönen när det gäller träning för prestation och hälsa? Vilka mekanismer styr träningseffekten och hur påverkar våra gener det individuella träningssvaret?

Svaren får du från Karolinska Institutets ledande forskare i fältet. I uppdragsutbildningen Avancerad träningsfysiologi på Karolinska Institutet får du både fördjupade och uppdaterade kunskaper i den friska människans träningsfysiologi – från helkropp till cellnivå.

Kursen är unik i Sverige som den enda utbildningen på avancerad nivå som fokuserar på den friska människans träningsfysiologi riktat till yrkesverksamma inom hälsorelaterade professioner. Kursen sker på distans, motsvarar 3 veckors heltidsstudier och ger 4,5 högskolepoäng. Malin Svanström, sjukgymnast inom primärvården i Falköping och Anna Maria Drake, docent i fysioterapi vid Lunds universitet, har både deltagit i kursen.

Varför har ni gått kursen?

Anna Maria: - Jag ville få uppdaterade kunskaper inom området träningsfysiologi.

Malin: - Anledningen till att jag valde att gå kursen var främst för att vidareutbilda mig inom min profession där jag, i min roll som sjukgymnast, dagligen kommer i kontakt med motionärer och idrottare.

Är det något i kursen som har stuckit ut?

Malin: - Jag tycker att kursplanen och målet med kursen har varit väldigt tydligt och att det varit en mycket strukturerad kurs. Föreläsarna har varit kunniga och de har verkligen lyckats med att hålla föreläsningarna korta men innehållsrika.

Anna Maria: - Kursupplägget, som skedde online, har varit fantastiskt bra med inspelade filmer och en läroplattform. Det var även väldigt bra att vi även fick en campusträff som inledning på kursen - det gjorde att man fick en bra inledande kontakt med deltagarna.

Vad kommer ni ta med er efter kursen?

Malin: - Idag har jag en ökad kunskap om evidensbaserad träningsfysiologi och kan förklara till mina patienter och träningskamrater varför jag/vi ska göra på ett specifikt sätt för att påverka olika fysiologiska processorer i kroppen. Det är också lättare att argumentera för eller emot vissa vanligt förekommande påståenden inom träningsfysiologi.

Skulle ni tänka er att rekommendera kursen till andra kollegor (och varför)?

Anna Maria: - Absolut! Kursen fyller ett stort behov eftersom forskningen går så snabbt inom detta område. Man hinner inte själv uppdatera sig inom områdets alla delar. Det här är ett bra sätt eftersom man kunde följa kursen och samtidigt arbeta heltid.

Malin: - Jag kan starkt rekommendera kursen till andra kollegor då jag tycker att kursen går att tillämpa kliniskt och att det finns utrymme för att diskutera de ämnen som tas upp både med föreläsarna och med de andra deltagarna. Ett stort plus är att kursen går att kombinera med ett jobb.