Publicerad: 2012-03-15 00:00 | Uppdaterad: 2015-06-10 14:58

Koppling mellan kadmium i mat och bröstcancer

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att det kan finnas en koppling mellan förekomst av metallen kadmium i maten och ökad risk för bröstcancer. Resultaten presenteras online i vetenskapstidskriften Cancer Research och bygger på data från över 55 000 kvinnor.

– Det är känt sedan tidigare att kadmium är giftigt och i vissa former cancerframkallande. Det vi har undersökt är om det finns något samband mellan kadmium i maten och risken för bröstcancer specifikt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att kadmiumhalten i den mat vi äter generellt är ganska låg och att det finns ett flertal andra vetenskapligt etablerade faktorer bakom uppkomst av bröstcancer, säger Bettina Julin, doktorand vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Studien bygger på en enkätundersökning om matvanor som 55 987 kvinnor i Uppsala och Västmanland fick svara på 1987. Forskarna räknade sedan ut hur mycket kadmium kvinnorna fick i sig via maten med utgångspunkt från kadmiuminnehållet i varje enskilt livsmedel som de åt. Under den 12-åriga uppföljningstiden kunde forskarna observera 2 112 fall av bröstcancer som inträffade efter klimakteriet.

När det gäller intag av kadmium delades deltagarna i undersökningen in i tre grupper. Det visade sig att gruppen med det högsta intaget av kadmium via maten hade 21 procents förhöjd risk att drabbas av bröstcancer, jämfört med gruppen som hade lägst kadmiumintag. Ett viktigt fynd som forskarna gjorde var att de kvinnor som åt mest fullkornsprodukter (exempelvis fullkornsbröd) och grönsaker hade lägre risk att drabbas av bröstcancer jämfört med kvinnor som exponerats för kadmium via annan sorts mat. Samtidigt konstaterar forskarna att bland annat bröd och grönsaker är de största källorna till kadmium via maten, något som komplicerar tolkningen av forskningsresultaten.

– Vi kan verkligen inte avråda kvinnor från att äta viss mat, tvärt om förefaller det som om fullkornsprodukter och grönsaker i viss mån skyddar mot cancer. Däremot är det här intressant kunskap med tanke på debatten om vilka nivåer av kadmium vi ska acceptera i vår miljö med avseende på de eventuella hälsorisker som det för med sig, säger Agneta Åkesson, docent vid Institutet för miljömedicin, som lett studien.

Publikation

Dietary cadmium exposure and risk of postmenopausal breast cancer: a population-based prospective cohort study.
Julin B, Wolk A, Bergkvist L, Bottai M, Akesson A
Cancer Res. 2012 Mar;72(6):1459-66